591169602

Indhold. Indledning....................................................... Oversigt.......................................................... I. F a ttig væ sen e ts S t i f t e l s e r .................. a. Frelserens Arbeidshuus . . . . Pag. 8—12. b. Nicolai Arbeidshuus.............. — 12—14. c. Frue Arbeidshuus.................. — 14 - 1 7 . d. Fattiggaardcn......................... — 17—22, Om Betingelserne for at op­ tages i Arbeidshusene og Fattiggaardens faste Boli­ ger, m. m.............................. — 22—23. e. Toldbodpladsens H use......... — 24—26. f. Huusvildeafdelingen pna Sø- kvæsthuset................................ — 26—27. Bemærkninger om ovennævnte Stiftelser og Forslag til For­ andringer ved samme . . . . — -7—43. g. Almindeligt Hospital med Holmens Arbeidshuus ......... — 43—68. h. Ladegaarden............................ — 68—96. i. Skolerne ................................... — 96—101. II. Bemærkninger om det almindelige F a t­ tigvæsen i Kj 6benhavn og F o rs la g til en R e o r g a n is a tio n af samm e ............... a. Fattigforstanderne ............. Pag. 102—105. b. Distriktslægerne................. — 105—108. c. Administrationen............... — 108—109. III. Om F o r h o ld e t mellem den frivillige F a ttig f o r s 6 rg e ls e og det o ffen tlig e Fa ttig væ sen ................................................. Rekapitulation af Udvalgets Forslag...............

Pag. 5 - 6 .

6 —

8 .

8 — 101 .

— 101—109.

— 110—119. — 120—126.

Made with FlippingBook HTML5