CB Komplett Prislista - Teknisk Katalog

CB SPJÄLLSYSTEM

CB SYSTEM MED DUBBLA SPJÄLL

Det ”tätförslutande/köldisolerade” CB-systemet med dubbla spjäll har utvecklats för att motverka kondensbildning och värmebroar inomhus och för att undvika att kyla överhuvudtaget kommer in i bostaden när spjällen är stängda.

PATENTERAD INNOVATION

ƒ ƒ Båda spjäll med integrerad silikontätning för högre täthet ƒ ƒ Stående luftskikt mellan de dubbla spjällen med isolerande effekt ƒ ƒ Modulen med dubbla spjäll uppnår köldisolering genom en insatt plastring

ƒ ƒ Spjällen drivs med dubbla stänger ƒ ƒ Modul med dubbla spjäll av rostfritt stål ƒ ƒ Materialövergångar tätade med silikon

UTELUFTGALLER

SILIKONTÄTNINGAR

KÖLDISOLERING

JUSTERINGSSPAK

KÄRNBORRNING Ø18-20cm krävs

UTVÄNDIGT

BOSTAD

Det isolerande spjället mellan ”varmt och kallt”

DUBBLA STÄNGER

Tätförslutande – köldisolerande

TÄCKLIST AV SPECIALSTÅL

,,SPJÄLL MED DUBBLA KAMMARE´´

PVC-röret

Motverkar effektivt kondensbildning och energiförlust

ISOLERANDE LUFTSKIKT

YTTERVÄGGEN

Översikt över komponenterna

Modul med dubbla spjäll (inkl. 2 x silikontätning, handtag för dubbla spjäll rostfritt stål)

PVC-plaströr Längd 43 cm – kan kortas i valfri längd för väggenomföring (ytterdiameter 170 mm, väggt- jocklek 3 mm)

Uteluftsgaller rostfritt stål Uteluftsgaller av rostfritt stål i utförande som kan inspekteras inkl. insektskyddsgaller och droppkant

Adapter för fyrkant/axel/ motorstyrning

CB komplett prislista 2019 | CB SPJÄLLSYSTEM

44

Made with FlippingBook Learn more on our blog