CB Komplett Prislista - Teknisk Katalog

HANTVERKSLÖSNINGAR

KOMPLETT PRISLISTA TEKNISK KATALOG ÅF - listpriser excl. 25% moms och frakt

CB Ventilationsgaller CB Inspektionsluckor CB Rengöringskapslar CB Rörklämmor CB Luftspjällshandtag CB Spjällsystem

CB Förbränningsluftsystem CB Flexibla aluminiumrör CB Kubus-system CB Ljus vid kaminen

CB Vedförvaring CB Dubbelbågar

...

02 / 2019

sammanfattning

Allmänt

4-5

CB Ventilationsgaller

6-28

CB Inspektionsluckor 

29-30

31

CB Rengöringskapslar

CB Tillbehör för kakelugnsmakare

32-35

CB Luftspjäll

36-40

CB Luftspjäll

41-43

CB Spjällsystem

44-49

CB komplett prislista 2019 | sammanfattning

2

CB Flexibla aluminiumrör

50-57

CB Kubus-system

58-63

LED-belysningssystem ”Ljus vid kaminen”

64-70

71

Pizza Casa

CB Vedförvaring

72-73

CB Presentationssystem

74

CB Planeringsservice

75

sammanfattning | CB komplett prislista 2019

3

KONTAKTPERSON

DIN KONTAKTPERSON

CB-tec GmbH Behaimweg 2

Norman Ebert norman.ebert@cb-tec.de Tel.: +46 (0) 734 035 336 SCANDINAVIAN SALES MANAGER

DE- 87781 Ungerhausen Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0 Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999

info@cb-tec.de www.cb-tec.de

VARUGRUPPER

OBS!: De enskilda VARUGRUPPERNA kan innehåller olika rabatter!


Befintliga produkter i katalogen delas in i olika VARUGRUPPER (VG). Ned stående VG-button hänvisar till de motsvarande sidor.

Kubus/Vedförvaring Ventilationsgaller

LG EL PC KB

Stutsplåtar

KMO STB KR

Keramik & Inspektionsluckor Spis tillbehör till eldstaden

Elektronik Pizza Casa

INSTRUKTIONSKNAPPAR

I denna katalog stöder vi dig med många ANMÄRKNINGS- buttons eller ger dig värdefulla tips och kommentarer till varje produkt.

TIDSBESPA- RINGSPRO- DUKT

Snabbare montering med CB Tidsbesparingsprodukter.

För den här produkten måste du tänka på detta.

ANMÄRK- NING

Denna produkt har förbättrats med hänseende till funktion och/ eller design.

PRDUKTFÖR- BÄTTRING

P R O D U K T NY

CB REKOM- MENDERAR

Nyhet i sortimentet eller inte så välkänt ännu.

Denna produkt vill vi rekommendera extra mycket.

NY

TIPS FRÅN CB

Tips gällande användning och montering av produkten.

Utökning av produktsortimentet med en ny storlek.

STORLEK

XXL

Tänk på detta.

Produkten erbjuder mycket luftutrymme/stort tvärsnitt.

OBS!

TILL DE- TTA

Här hänvisar vi till andra produkter i katalogen som passar bra ihop med denna produkt, ofta monteras tillsammans med produkten eller utgör ett bra komplement.

PAS- SAR

PALETTE CAD

Alla produkter från CB-tec och CB stone-tec finns sparade i planeringspro- grammet ”Palette”.

CB komplett prislista 2019 | KONTAKTPERSON

4

HUVUDKONTOR UNGERHAUSEN

GODA RESULTAT KRÄVER BÄSTA MÖJLIGA INFRASTRUKTUR...

2 2 0 0 0 m ² y t a •

1 5 0 0 m ² a d m i n i s t r a t io n

1 0 0 0 0 m ² p r o d u k t i o n / l a g e r

• 4 0 0 0 p a l l a r • 2 0 0 0 o b e a r b e t a d e p l a t t o r •

ALLMÄN INFORMATION | CB komplett prislista 2019

5

CB VENTILATIONSGALLER

CB VENTILATIONSGALLER – STANDARD

vit / svart

ƒ ƒ Temperaturtålig, pulverlackerad yta ƒ ƒ Tidlös modern design ƒ ƒ Stabil torsionsstyv inbyggnadsram

ƒ ƒ Dubbel lamellstyrning ƒ ƒ Massivt justeringshandtag

VARUGRUPP: LG

CB Varmluftsgaller standard ytmonterat – vit  | svart vit

svart

Täckplåt yttermått

Fritt tvärsnitt

Inbyg- gnadsmått 19,5 x 14,5 24,5 x 14,5 34,5 x 14,5 44,5 x 14,5 19,5 x 19,5 22,5 x 22,5 34,5 x 22,5 44,5 x 22,5 44,5 x 44,5 54,5 x 22,5 54,5 x 27,5

Artikelnum- mer

Listpris EUR

Artikelnum- mer

Listpris EUR

20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x 15 20 x 20 23 x 23 35 x 23 45 x 23 45 x 45 55 x 23 55 x 28 15 x 35 15 x 45 23 x 35 23 x 45 20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x 15 20 x 20 23 x 23 35 x 23 45 x 23 55 x 23 55 x 28 15 x 35 15 x 45 23 x 35 23 x 45

125 165 245 325 180 260 430 570 720 910 235 315 420 560

wg2015w 39,60 wg2515w 40,40 wg3515w 43,20 wg4515w 48,50 wg2020w 43,00 wg2323w 45,90 wg3523w 53,00 wg4523w 59,10 wg4545w 119,80 wg5523w 77,40 wg5528w 89,00

wg2015s wg2515s wg3515s wg4515s wg2020s wg2323s wg3523s wg4523s wg4545s wg5523s wg5528s

37,00 37,30 42,60 46,30 42,30 41,80 48,20 53,50 74,10 85,70 66,80 74,70 85,10 94,50 26,50 27,00 32,10 35,60 31,80 31,60 37,30 42,60 63,50 74,00 52,60 59,60 68,80 77,10 118,20 Listpris EUR

Standard

VARMLUFT

1200

XXL

Extra stor

14,5 x 34,5 wghk1535w 68,20 14,5 x 44,5 wghk1545w 76,40 22,5 x 34,5 wghk2335w 86,90 22,5 x 44,5 wghk2345w 96,60

wghk1535s wghk1545s wghk2335s wghk2345s

Högkant

VARUGRUPP: LG

CB Kalluftsgaller standard ytmonterat – vit  | svart vit

svart

Täckplåt yttermått

Fritt tvärsnitt

Inbyg- gnadsmått

Artikelnum- mer

Listpris EUR

Artikelnum- mer

125 165 245 325 180 260 430 570 720 910 235 315 420 560

19,5 x 14,5 kg2015w 24,5 x 14,5 kg2515w 34,5 x 14,5 kg3515w 44,5 x 14,5 kg4515w 19,5 x 19,5 kg2020w 22,5 x 22,5 kg2323w 34,5 x 22,5 kg3523w 44,5 x 22,5 kg4523w 54,5 x 22,5 kg5523w 54,5 x 27,5 kg5528w

29,10 29,50 33,70 36,20 33,50 32,50 39,70 45,00 67,00 77,40

kg2015s kg2515s kg3515s kg4515s kg2020s kg2323s kg3523s kg4523s kg5523s kg5528s

Standard

KALLUFT

XXL

stor

Extra

14,5 x 34,5 kghk1535w 53,90 14,5 x 44,5 kghk1545w 61,30 22,5 x 34,5 kghk2335w 71,10 22,5 x 44,5 kghk2345w 79,10

kghk1535s kghk1545s kghk2335s kghk2345s

Högkant

Extern tillförsel av förbränningsluft påverkar kalluftsgallrets storlek. ANMÄRK- NING

TIPS FRÅN CB

Vid val av gallerstorlekar måste uppgifterna från insatstillverkaren gällande erforderliga luftmängder beaktas.

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

6

CB VENTILATIONSGALLER – KANT

vit

ƒ ƒ Massiv torsionsstyv inbyggnadsram ƒ ƒ Förstklassigt tillverkad inbyggnadsram ƒ ƒ Värmetålig pulverlackering ƒ ƒ Inbyggnadsramens putskant är mycket tålig

VARUGRUPP: LG

CB Varmluftsgaller kant – vit

Inbyg- gnadsmått 20,4 x 15,4 25,4 x 15,4 35,4 x 15,4 45,4 x 15,4 20,4 x 20,4 23,4 x 23,4 35,4 x 23,4 45,4 x 23,4 55,4 x 23,4 55,4 x 28,4 15,4 x 35,4 15,4 x 45,4 23,4 x 35,4 23,4 x 45,4 20,4 x 15,4 25,4 x 15,4 35,4 x 15,4 45,4 x 15,4 20,4 x 20,4 23,4 x 23,4 35,4 x 23,4 45,4 x 23,4 55,4 x 23,4 55,4 x 28,4 15,4 x 35,4 15,4 x 45,4 23,4 x 35,4 23,4 x 45,4 Inbyg- gnadsmått

Täckplåt yttermått

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR 38,20 38,50 42,30 45,70 42,10 42,40 50,30 56,30 83,00 90,10 63,40 70,50 80,80 89,60 48,40 49,00 52,70 57,80 52,30 55,90 62,90 69,60 93,20 77,60 85,60 96,70 102,10 107,10 Listpris EUR

Artikelnummer

wgpb2015w wgpb2515w wgpb3515w wgpb4515w wgpb2020w wgpb2323w wgpb3523w wgpb4523w wgpb5523w wgpb5528w

20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x15 20 x20 23 x 23 35 x 23 45 x 23 55 x 23 55 x 28

125 165 245 325 180 260 430 570 720 910 235 315 420 560 125 165 245 325 180 260 430 570 720 910 235 315 420 560

Standard

VARMLUFT

XXL

stor

Extra

wgpbhk1535w 15 x 35 wgpbhk1545w 15 x 45 wgpbhk2335w 23 x 35 wgpbhk2345w 23 x 45

Högkant

CB Kalluftsgaller kant – vit

VARUGRUPP: LG

Täckplåt yttermått

Fritt tvärsnitt

Artikelnummer

kgpb2015w kgpb2515w kgpb3515w kgpb4515w kgpb2020w kgpb2323w kgpb3523w kgpb4523w kgpb5523w kgpb5528w

20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x 15 20 x20 23 x 23 35 x 23 45 x23 55 x 23 55 x 28 15 x 35 15 x 45 23 x 35 23 x 45

Standard

KALLUFT

XXL

stor

Extra

kgpbhk1535w kgpbhk1545w kgpbhk2335w kgpbhk2345w

Högkant

TIPS FRÅN CB TIPS FRÅN CB

Böj upp hållarna något för bättre stabilitet.

Se till att ramen inte trycks ihop under monteringen.

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

7

CB VENTILATIONSGALLER

CB VENTILATIONSGALLER – KANT

svart

ƒ ƒ Massiv torsionsstyv inbyggnadsram ƒ ƒ Förstklassigt tillverkad inbyggnadsram ƒ ƒ Värmetålig pulverlackering ƒ ƒ Inbyggnadsramens putskant är mycket tålig

VARUGRUPP: LG

CB Varmluftsgaller kant – svart

Inbyg- gnadsmått 20,4 x 15,4 25,4 x 15,4 35,4 x 15,4 45,4 x 15,4 20,4 x 20,4 23,4 x 23,4 35,4 x 23,4 45,4 x 23,4 55,4 x 23,4 55,4 x 28,4 15,4 x 35,4 15,4 x 45,4 23,4 x 35,4 23,4 x 45,4 20,4 x 15,4 25,4 x 15,4 35,4 x 15,4 45,4 x 15,4 20,4 x 20,4 23,4 x 23,4 35,4 x 23,4 45,4 x 23,4 55,4 x 23,4 55,4 x 28,4 15,4 x 35,4 15,4 x 45,4 23,4 x 35,4 23,4 x 45,4 Inbyg- gnadsmått

Täckplåt yttermått

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

wgpb2015s wgpb2515s wgpb3515s wgpb4515s wgpb2020s wgpb2323s wgpb3523s wgpb4523s wgpb5523s wgpb5528s

20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x 15 20 x 20 23 x 23 35 x 23 45 x 23 55 x 23 55 x 28 15 x 35 15 x 45 23 x 35 23 x 45 20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x 15 20 x 20 23 x 23 35 x 23 45 x 23 55 x 23 55 x 28 15 x 35 15 x 45 23 x 35 23 x 45

125 165 245 325 180 260 430 570 720 910 235 325 430 580 125 165 245 325 180 260 430 570 720 910 235 325 430 580

47,40 48,00 51,60 56,70 51,20 54,90 61,80 68,60 92,20

Standard

VARMLUFT

XXL

101,10

stor

Extra

wgpbhk1535s wgpbhk1545s wgpbhk2335s wgpbhk2345s

81,70 90,90

102,40 113,30

Högkant

CB Kalluftsgaller kant – svart

VARUGRUPP: LG

Täckplåt yttermått

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

kgpb2015s kgpb2515s kgpb3515s kgpb4515s kgpb2020s kgpb2323s kgpb3523s kgpb4523s kgpb5523s kgpb5528s

37,20 37,50 41,20 44,70 41,00 41,40 49,50 55,30 82,00 89,00 67,40 75,80 86,70 95,70

Standard

KALLUFT

XXL

stor

Extra

kgpbhk1535s kgpbhk1545s kgpbhk2335s kgpbhk2345s

Högkant

TIPS FRÅN CB TIPS FRÅN CB

Böj upp hållarna något för bättre stabilitet.

Se till att ramen inte trycks ihop under monteringen.

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

8

CB INBYGGNADSRAM – KANT FÖR ROSTFRITT STÅLSGALLER

vit / svart

Trenden för kaminer går allt mer mot moderna kaminanläggningar med raka linjer. Vid sådana reducerade kaminformer kan till och med en ram runt rostfritt stålsgaller som sticker ut med några få millimeter ha en störande effekt. Av den anledningen kan alla rostfritt stålgaller i serien ”exklusiv” matt och glänsande kombineras med en ram som är kant i kant med putsen. För mörka kaminhöljen kan den svarta inbyggnadsramen kant i kant användas och för vita putsade kaminhöljen den vita.

CB Inbyggnadsram kant – vit

VARUGRUPP: LG

Inbyggnads- mått 20,4 x 15,4 25,4 x 15,4 35,4 x 15,4 45,4 x 15,4 20,4 x 20,4 23,4 x 23,4 35,4 x 23,4 45,4 x 23,4 55,4 x 23,4 55,4 x 28,4 20,4 x 15,4 25,4 x 15,4 35,4 x 15,4 45,4 x 15,4 20,4 x 20,4 23,4 x 23,4 35,4 x 23,4 45,4 x 23,4 55,4 x 23,4 55,4 x 28,4 Inbyggnads- mått

Listpris EUR

Artikelnummer

Täckplåt yttermått

ebrpb2015w ebrpb2515w ebrpb3515w ebrpb4515w ebrpb2020w ebrpb2323w ebrpb3523w ebrpb4523w ebrpb5523w ebrpb5528w

20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x 15 20 x 20 23 x 23 35 x 23 45 x 23 55 x 23 55 x 28 20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x 15 20 x 20 23 x 23 35 x 23 45 x 23 55 x 23 55 x 28

18,90 20,50 22,80 24,50 20,40 22,90 24,50 25,80 34,20 36,70

vit

INBYGGNADSRAM

VARUGRUPP: LG

CB Inbyggnadsram kant – svart

Listpris EUR

Artikelnummer

Täckplåt yttermått

ebrpb2015s ebrpb2515s ebrpb3515s ebrpb4515s ebrpb2020s ebrpb2323s ebrpb3523s ebrpb4523s ebrpb5523s ebrpb5528s

18,90 20,50 22,80 24,50 20,40 22,90 24,50 25,80 34,20 36,70

svat

INBYGGNADSRAM

+

=

Det är inte möjligt att kombinera med CB Ventilationsgaller ”rostfritt stål modern”.

OBS!

TIPS FRÅN CB

Se till att ramen inte trycks ihop under monteringen.

TILL DE- TTA

Ventilationsgaller rostfritt stål exklusiv matt/glänsande. Se sida 10

PAS- SAR

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

9

CB VENTILATIONSGALLER

CB ROSTFRITT STÅLGALLER– EXKLUSIV/MODERN

rostfritt stål

Rostfritt stålsgaller av hög kvalitet i slipat och glänsande utförande. Genom en mycket påkostad pole- rings-/borstningsprocess får rostfritt stålsgallren i många arbetssteg sin slutgiltiga yta. Alla huvudkom- ponenter (ventilationsgallerram, lameller, justeringshandtag) av rostfritt stål av hög kvalitet. Till och med hållarna är tillverkade av rostfritt stål av hög kvalitet.

CB Varmluftsgaller rostfritt stål exklusiv

VARUGRUPP: LG

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR 100,70 104,20 118,80 128,50 118,40 121,50 129,90 144,30 306,70 121,70 128,40 138,90 145,00 135,50 141,50 147,60 159,70

Artikelnummer

Täckplåt yttermått

Inbyggnadsmått

wg2015es wg2515es wg3515es wg4515es wg2020es wg2323es wg3523es wg4523es wg4545es wg2015esg wg2515esg wg3515esg wg4515esg wg2020esg wg2323esg wg3523esg wg4523esg

20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x 15 20 x 20 23 x 23 35 x 23 45 x 23 45 x 45 20 x 15 25 x 15 35 x 15 45 x 15 20 x 20 23 x 23 35 x 23 45 x 23

125 165 245 325 180 260 430 570 125 165 245 325 180 260 430 570

19,5 x 14,5 24,5 x 14,5 34,5 x 14,5 44,5 x 14,5 19,5 x 19,5 22,5 x 22,5 34,5 x 22,5 44,5 x 22,5 44,5 x 44,5 19,5 x 14,5 24,5 x 14,5 34,5 x 14,5 44,5 x 14,5 19,5 x 19,5 22,5 x 22,5 34,5 x 22,5 44,5 x 22,5

Rostfritt stål matt

XXL

1200

VARMLUFT

Rostfritt stål högglans

Inga galler med fasta lameller (kalluftsgaller) erbjuds. ANMÄRK- NING

Rostfritt stålgaller glänsande måste monteras försiktigt. (Risk för repor!) ANMÄRK- NING

TIPS FRÅN CB

Lamellerna kan fästas på baksidan med plåtskruvar = kalluftsgaller

TILL DE- TTA TILL DE- TTA TILL DE- TTA

CB Inbyggnadsram kant Se sida 9

PAS- SAR

CB Luftspjällshandtag rostfritt stål Se sida 36 ff.

PAS- SAR

CB Täcklister av rostfritt stål luftgaller Se sida 21

PAS- SAR

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

10

CB ROSTFRITT STÅLGITTER – MODERN 

rostfritt stål

ƒ ƒ Moderna designgaller med utanpåliggande slipade täcklister av rostfritt stål ƒ ƒ Inklusive inbyggnadsram av förzinkad stålplåt ƒ ƒ Varmluftsgaller med bakomliggande justerbara lameller svart pulverlackerat ƒ ƒ Massivt handtag av rostfritt stål

VARUGRUPP: LG

CB Varmluftsgaller Rostfritt stål modern

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

Täckplåt yttermått

Inbyggnadsmått

wg2515mesm wg3515mesm wg4515mesm wg2323mesm wg3523mesm wg4523mesm

25 x 15 35 x 15 45 x15 23 x 23 35 x 23 45 x 23

135 205 275 220 370 495

24,5 x 14,5 34,5 x 14,5 44,5 x 14,5 22,5 x 22,5 34,5 x 22,5 44,5 x 22,5

66,80 79,80 91,20 80,10 92,70

VARMLUFT

100,50

Rostfritt stål matt

VARUGRUPP: LG

CB Kalluftsgaller Rostfritt stål modern

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

Täckplåt yttermått

Inbyggnadsmått

kg2515mesm kg3515mesm kg4515mesm kg2323mesm kg3523mesm kg4523mesm

25 x 15 35 x 15 45 x 15 23 x 23 35 x 23 45 x 23

135 205 275 220 370 495

24,5 x 14,5 34,5 x 14,5 44,5 x 14,5 22,5 x 22,5 34,5 x 22,5 44,5 x 22,5

65,40 78,70 89,80 78,90 91,30 99,00

KALLUFT

Rostfritt stål högglans

Kan inte kombineras med inbyggnadsram kant i kant med puts.

OBS!

TILL DE- TTA TILL DE- TTA

CB Luftspjällshandtag rostfritt stål Se sida 36 ff.

PAS- SAR

CB Täcklister av rostfritt stål luftgaller Se sida 21

PAS- SAR

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

11

CB VENTILATIONSGALLER

CB DESIGNGALLER D1–D3

vit / rostfritt stål

ƒ ƒ Varmluftsgaller med designtäcklist ƒ ƒ Varmluftsgaller med justerbara lameller av stålplåt pulverlackerat

ƒ ƒ Massivt handtag av rostfritt stål (inte för vit) ƒ ƒ Inkl. designtäcklister D1-D3 i rostfritt stål eller vitt pulverlackerat

D1

CB Varmluftsgaller med designtäcklist D1–D3

VARUGRUPP: LG

Inbyg- gnadsmått 44,5 x 22,5 44,5 x 22,5 44,5 x 22,5 44,5 x 22,5 44,5 x 22,5 44,5 x 22,5

Täckplåt yttermått

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR 159,00 165,00 144,10 165,40 171,50 150,50

Artikelnummer

wg4523d1ww wg4523d2ww wg4523d3ww

45 x 23 45 x 23 45 x 23

265 385 385 265 385 385

D2

vit

wg4523d1esm 45 x 23 wg4523d2esm 45 x 23 wg4523d3esm 45 x 23

D3

Rostfritt stål

VARMLUFT

Kan inte kombineras med inbyggnadsram kant i kant med puts.

OBS!

CB DESIGNGALLER PB1

vit / rostfritt stål

Ogenomskinligt luftgaller med förskjutet placerade ventilationsplattor, komplett med inbyggnadsram av förzinkad stålplåt.Temperaturtålig, pulverlackerad yta. På grund av det begränsade tvärsnittet och de ökade motstånden rekommenderas montering i en kaminanläggning endast i kombination med fler galler. Luftgaller kan även användas som inspektionsluckor.

CB Designgaller PB1 | Rostfritt stål matt / svat

VARUGRUPP: LG

Inbyggnads- mått

Täckplåt yttermått

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

vit

wg4523pb1ww 45 x 23

240

44,5 x 22,5

100,50

Rostfritt stål

wg4523pb1ess

45 x 23

240

44,5 x 22,5

120,30

CB DESIGNLUFTGALLER

vit / svart / rostfritt stål

ToppvyDesignluftgaller smal - installeras i ugnen

VARUGRUPP: LG

CB Designluftgaller

avtagbart gallerelement

Inbyggnads- mått

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

Yttermått

gips

eldfast lera

vit

dzs55w dzs55s

55 x 6,5 55 x 6,5

158 158

7,0 x 55,5 7,0 x 55,5

78,50 78,50

svart

inbyggnadsramen

vit | r.s.

dzs55es

55 x 6,5

158

7,0 x 55,5

99,30

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

12

CB VÄGGENOMFÖRING – VENTILATIONSGALLERDÖRR FÖR KÄRNBORR

v / s

TIDSBESPA- RINGSPRO- DUKT

ƒ ƒ Mycket enkel och snabb montering – skjut bara ihop delarna – klart ƒ ƒ Förzinkad yta, lätt att rengöra

ƒ ƒ En enda produkt för nästan alla väggtjocklekar ƒ ƒ Med hänsyn till luftens strömningsriktningar ƒ ƒ Vridbara täckgaller ƒ ƒ Tvärsnittsförstoring genom installation av två galler intill varandra Dörren kan öppnas komplett för tvärsnittsförstoring Snabb montering – perfekt resultat!

VARUGRUPP: KR

CB Ventilationsgallerdörr för Kärnborr

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

Utdragbar

KÄRNBORRNING Ø20cm krävs

17–31 cm 100,40

vit

rtwd2323w

240cm 2

RUNT

svart

rtwd2323s

240cm 2

17–31 cm 100,40

TIPS FRÅN CB

Sätt först in de utdragbara rören och sätt på täckgallret när alla arbeten har slutförts.

CB UNIVERSAL VÄGGENOMFÖRING

förzinkad

TIDSBESPA- RINGSPRO- DUKT

CB Ventilationsgallerdörrar utmärker sig genom sin enkla och tidlösa design. Tillgängliga i följande materialutföranden: vitt, svart, rostfritt stål/vitt och rostfritt stål/svart. Den separata, mycket massivt bearbetade inbyggnadsramen, som monteras separat i samband med monteringen av kaminen, är speciellt värd att framhäva. Den faktiska ventilations- gallerdörren med ram monteras resp. skruvas fast vid inbyggnadsramen först efter att kaminen är komplett monterad. På så sätt kan det uteslutas att den smutsas ned eller skadas under konstruktionsfasen. Det är inte heller nödvändigt att täcka över den.

VARUGRUPP: KR

CB Universal Väggenomföring

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

Utdragbar

uwd2323vz uwd3523vz

23 x23 35 x23 45 x23

21–36 cm 37,20 21–36 cm 40,70 21–36 cm 43,20

KANTIG

uwd4523vz

TIPS FRÅN CB

Förzinkad väggenomföring kan svärtas med Senotherm-lack för att synas mindre.

TILL DE- TTA

CB Stutsplåtar Se sida 28

CB Flexibla aluminiumrör Se sida 50 ff.

PAS- SAR

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

13

CB VENTILATIONSGALLER

CB VENTILATIONSGALLERDÖRRAR

vit / svart / rostfritt stål

CB Ventilationsgallerdörrar utmärker sig genom sin enkla och tidlösa design. Tillgängliga i följande materialutföranden: vitt, svart, rostfritt stål/vitt och rostfritt stål/svart. Den separata, mycket massivt bearbetade inbyggnadsramen, som monteras separat i samband med monterin- gen av kaminen, är speciellt värd att framhäva. Den faktiska ventilationsgallerdörren med ram monteras resp. skruvas fast vid inbyggnads- ramen först efter att kaminen är komplett monterad. På så sätt kan det uteslutas att den smutsas ned eller skadas under konstruktionsfa- sen. Det är inte heller nödvändigt att täcka över den.

221

434

CB Ventilationsgallerdörrar

VARUGRUPP: KR

Inbyg- gnadsmått 22,5 x 21,7 22,5 x 21,7 22,5 x 21,7 22,5 x 21,7 44,6 x 21,7 44,6 x 21,7 44,6 x 21,7 44,6 x 21,7

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer Yttermått

Färg

rt2323etd1 rt2323etd2 rt2323etd3 rt2323etd4 rt4523ztd1 rt4523ztd2 rt4523ztd3 rt4523ztd4

23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 45 x 23 45 x 23 45 x 23 45 x 23

400 400 400 400 800 800 800 800

Dörr / Ram vit

79,30 73,10

Dörr / Ram svart

Dörr Rostfritt stål / Ram vit

139,20 132,80 118,40 107,40 198,80 192,30

En dörr

Dörr Rostfritt stål / Ram svart

Dörr / Ram vit

Dörr / Ram svart

Dörr Rostfritt stål / Ram vit

Dörr Rostfritt stål / Ram svart

Två dörrar

rt4523abw 45 x 23

- - -

- - -

vit

24,50 24,50 41,90

rt4523abs

45 x 23 45 x 23

svart

rt4523abes VENTILATIONSGALLERDÖRRAR

Rostfritt stål

Avlast-

ningsplåt

*Med öppna dörrar

Angivna tvärsnitt avser öppnade dörrar. ANMÄRK- NING

TIPS FRÅN CB TIPS FRÅN CB

Det faktiska ventilationsgallret kan justeras slutgiltigt med hjälp av justerskruvarna.

Montera ventilationsgallerdörren i ramen först efter att kaminen är komplett monterad.

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

14

TAKLUFTSGALLER – BRED INBYGGNADSRAM

vit / svart

Speciellt vid halvhöga moderna kaminanläggningar är takgaller mycket populära. CB Takgaller utmärker sig genom sin breda monteringsram. Se bara till att en passande urskärning finns i kamintaket och lägg in gallret till sist. Spänningssprickor, orsakade av olika materialutvid- gningar (stål-puts, stål-keramik osv.) undviks. Komplett med justerbart jalusi och täckgaller.

TIDSBESPA- RINGSPRO- DUKT

VARUGRUPP: LG

CB Takgaller med bred inbyggnadsram

Inbyggnads- mått

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

Yttermått

dg3515w dg4515w dg2323w dg3523w dg4523w dg3515s dg4515s dg2323s dg3523s dg4523s dg4545w dg4545s

39 x 19 49 x 19 27x27 39x27 49x27 39 x 19 49 x 19 27x27 39x27 49x27 49x49 49x49

245 325 260 430 570 245 325 260 430 570

36,5 x 16,5 46,5 x 16,5 24,5 x 24,5 36,5 x 24,5 46,5 x 24,5 36,5 x 16,5 46,5 x 16,5 24,5 x 24,5 36,5 x 24,5 46,5 x 24,5 46,5 x 46,5 46,5 x 46,5

77,80 86,20 78,20 89,00 97,40 74,10 83,50 74,60 84,90 93,10

vit

TAKGALLER

svart

1200 1200

161,40 159,30

XXL

stor

Extra

Inspektions-takgaller 45 x 45

CB REKOM- MENDERAR

ƒ ƒ Utmärkt för inspektion av vattenkomponenter ƒ ƒ Utmärkt för inspektion av rör ƒ ƒ Stort fritt tvärsnitt Massive Konstruktion

ƒ ƒ Även tillgängligt som varmluftsgaller

TIPS FRÅN CB

Sätt in gallerdelen med lamellerna riktade bort från väggen.

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

15

CB VENTILATIONSGALLER

TAKLUFTSGALLER – SMAL INBYGGNADSRAM

vit / svart

P R O D U K T NY

ƒ ƒ Med den smala inbyggnadsramen är det möjligt att bygga kant i kant med ytan (keramik, sten osv.) ƒ ƒ Inbyggnadsramen är justerbar i höjd

ƒ ƒ 12 olika utföranden inkl. extra stor ƒ ƒ Beprövad CB-takluftsgallerteknik

VARUGRUPP : LG

CB Takluftsgallerteknik - Inbyggnadsramen är justerbar i höjd

Listpris EUR

Urskärning för natursten/keramik

Inbyggnadsmått (B x H)

Yttermått (BxHxT) 23,8 x 23,8 35,8 x 15,8 35,8 x 23,8 45,8 x 15,8 45,8 x 23,8 23,8 x 23,8 35,8 x 15,8 35,8 x 23,8 45,8 x 15,8 45,8 x 23,8 45,8 x 45,8 45,8 x 45,8

Fritt tvärsnitt

Artikelnummer

dgh2323w dgh3515w dgh3523w dgh4515w dgh4523w dgh2323s dgh3515s dgh3523s dgh4515s dgh4523s dgh4545w dgh4545s

24,2 x 24,2 36,2 x 16,2 36,2 x 24,2 46,2 x 16,2 46,2 x 24,2 24,2 x 24,2 36,2 x 16,2 36,2 x 24,2 46,2 x 16,2 46,2 x 24,2 46,2 x 46,2 46,2 x 46,2

25,2 x 24,6 37,2 x 16,6 37,2 x 24,6 47,2 x 16,6 47,2 x 24,6 25,2 x 24,6 37,2 x 16,6 37,2 x 24,6 47,2 x 16,6 47,2 x 24,6 47,2 x 46,6 47,2 x 46,6

75,30 74,90 85,70 83,00 93,70 71,80 71,30 81,70 80,40 89,60

260 245 430 325 570 260 245 430 325 570

vit

svart TAKLUFTSGALLER

155,30 153,30

1200 1200

stor

Extra

CB REKOM- MENDERAR CB REKOM- MENDERAR TIPS FRÅN CB

Sätt in gallerdelen med lamellerna riktade bort från väggen.

Montering kant i kant möjlig.

Inspektions-takgaller 45 x 45

ƒ ƒ Utmärkt för inspektion av vattenkomponenter ƒ ƒ Utmärkt för inspektion av rör ƒ ƒ Stort fritt tvärsnitt (ca.1200 cm 2 )

ƒ ƒ Massiv konstruktion ƒ ƒ Även tillgängligt som varmluftsgaller

CB TAKGALLER – GREPPFIXERING

vit / svart

Om takgallret av misstag är stängt kan kaminanläggningen skadas. För att undvika just detta har vi tagit fram takgaller-greppfixeringen.

CB Takluftsgallerteknik -Greppfixering

VARUGRUPP: LG

TR_OL 2012 Tillverkaruppgifter saknas. På så sätt får minst 25 % av det fria cirkulationslufts- och tillufts-tvärsnittet som krävs inte täckas över.

Artikelnummer

Listpris EUR

vit

dggfw

16,10 16,10

svart

dggfs

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

16

LUFTGALLER RAKA – UTAN INBYGGNADSRAM

vit / svart

CB Luftgaller för montering i moderna kaminanläggningar med raka linjer i takhöjd. Just här är lamell- eller dekorationsgaller framtill som mest störande. Även lämpligt att montera under fribärande eldbord som kalluftsgaller. Med längder på 45–100 cm kan de användas till nästan alla vanliga värmeinsatser. På så sätt kan värmeinsatsen tillsammans med luftlisterna bilda en rak linje. Specialutföranden möjliga.

CB Luftgaller raka – utan Inbyggnadsram - inte låsbara

VARUGRUPP: LG

vit

svart

Inbyggnadsmått (BxHx T) 31,0 x 6,3 x 12,3 45,8 x 6,3 x 12,3 61,2x 6,3 x12,3 69,1x 6,3 x12,3

Artikel­ nummer

Artikel­ nummer

Yttermått (BxHxT)

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Listpris EUR

Längd

ll30s ll45s ll60s ll68s ll76s

57,60 70,40 84,70 89,30 96,70

32,0 x 8 x 12,3 47,5 x 8 x 12,3 62,9 x 8 x 12,3 70,8 x 8 x 12,3

30 45 60 68 76 88

165 258 352 399 445 515 590

ll30w 58,60 ll45w 71,60 ll60w 85,70 ll68w 90,70 ll76w 98,50 ll88w 113,80 ll100w 128,40

77,2x 6,3 x12,3 78,6 x 8 x 12,3

INTE LÅSBARA

88,7x 6,3 x12,3 100,6x 6,3 x12,3

90,4 x 8 x 12,3

ll88s

112,60 127,10

102,3 x 8 x 12,3

100

ll100s

CB Luftgaller raka –utan Inbyggnadsram – låsbara

VARUGRUPP: LG

vit

svart

Inbyggnadsmått (BxHx T) 31,0 x 6,3 x 12,3 45,8 x 6,3 x 12,3 61,2x 6,3 x12,3 69,1x 6,3 x12,3

Artikel­ nummer

Artikel­ nummer llwv30s llwv45s llwv60s llwv68s

Yttermått (B x H x T)

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Listpris EUR

Längd

66,80 80,30 95,00 99,40

32,0 x 8 x 12,3 47,5 x 8 x 12,3 62,9 x 8 x 12,3 70,8 x 8 x 12,3

30 45 60 68 76 88

165 258 352 399 445 515 590

llwv30w 67,90 llwv45w 81,70 llwv60w 96,20 llwv68w 100,90 llwv76w 112,80 llwv88w 124,50

LÅSBARA

77,2x 6,3 x12,3 78,6 x 8 x 12,3

llwv76s llwv88s

110,80 123,20

88,7x 6,3 x12,3 100,6x 6,3 x12,3

90,4 x 8 x 12,3

102,3 x 8 x 12,3

100

llwv100w 142,90 llwv100s 141,40

Vid de låsbara luftgallren kan öppningen för varmluft regleras eller förslutas helt med hjälp av en skjutplatta. Enkel användning och konstruktion.

TIPS FRÅN CB

TIPS FRÅN CB CB REKOM- MENDERAR

CB Luftgaller finns även tillgängliga i specialstorlekar. Norman Ebert ger dig gärna råd på: +46 (0) 734 035 336

Luftgaller med inbyggnadsram → Det faktiska luftgallret kan monteras först efter att kaminen är komplett monterad → Ingen nedsmutsning!

Luftgaller får inte utsättas för statisk belastning. (Metall utvidgas!)

OBS!

TILL DE- TTA

CB Inspektionsluckor Se sida 29 ff.

CB Designtäcklister Se sida 21

CB Kubus för inspektion Se sida 58 ff.

PAS- SAR

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

17

CB VENTILATIONSGALLER

CB LUFTGALLER – MED INBYGGNADSRAM OCH NÄT

vit / svart

ƒ ƒ Gör klar kaminen, måla och för sedan in luftgallret i inbyggnadsramen. ƒ ƒ För inspektionsändamål kan luftgallret dras ut ur inbyggnadsramen utan att skada putsen ƒ ƒ Ytterligare inspektionsöppnar på baksidan av inbyggnadsramen kan hantverkaren skapa själv med hjälp av en slipmaskin eller plåtsax. ƒ ƒ Värmetålig tätning mellan luftgaller och inbyggnadsram – ingen falsk luft mellan luftgaller och inbyggnads- ram. Nedsmutsning av väggen motverkas. ƒ ƒ Inbyggnadsramen innehåller ett säkerhetsnät av metall som säkerställer att inga föremål kan tränga in genom luftgallret in i kaminen (kan användas om så önskas).

CB Luftgaller raka – med Inbyggnadsram - inte låsbara

VARUGRUPP: LG

vit

svart

Inbyggnadsmått (BxHx T) 31,6 x 7,6 x 12,5 46,4 x 7,6 x 12,5 61,8x 7,6 x12,5 69,7x 7,6 x12,5 78,0 x 7,6 x 12,5 89,3x 7,6 x12,5 101,2x 7,6 x12,5

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Listpris EUR

Artikelnummer

Artikelnummer

165 258 352 399 445 515 590

llebr30w llebr45w llebr60w llebr68w llebr76w llebr88w llebr100w

86,80

llebr30s llebr45s llebr60s llebr68s llebr76s llebr88s llebr100s

85,70

104,20 124,80 129,70 140,00 157,80 176,40

103,10 123,60 128,50 138,80 156,50 175,20

INTE LÅSBARA vit | svart

VARUGRUPP: LG

CB Luftgaller raka –med Inbyggnadsram – låsbara

vit

svart

Inbyggnadsmått (BxHx T) 31,6 x 7,6 x 12,5 46,4 x 7,6 x 12,5 61,8x 7,6 x12,5 69,7x 7,6 x12,5 78,0 x 7,6 x 12,5 89,3x 7,6 x12,5 101,2x 7,6 x12,5

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Listpris EUR

Artikelnummer

Artikelnummer

165 258 352 399 445 515 590

llebrwv30w llebrwv45w llebrwv60w llebrwv68w llebrwv76w llebrwv88w llebrwv100w

94,00

llebrwv30s llebrwv45s llebrwv60s llebrwv68s llebrwv76s llebrwv88s llebrwv100s

92,90

111,90 132,40 137,00 146,50 165,30 187,40

110,60 131,10 135,80 145,30 163,90 186,00

LÅSBARA

vit | svart

Vid de låsbara luftgallren kan öppningen för varmluft regleras eller förslutas helt med hjälp av en skjutplatta. Enkel användning och konstruktion.

TIPS FRÅN CB

ANMÄR- KNING

Rengör säkerhetsnätet med jämna mellanrum från damm för att säkerställa luftcirkulationen.

TILL DE- TTA

CB Inspektionsluckor Se sida 29 ff.

CB Designtäcklister Se sida 21

CB Kubus för inspektion Se sida 58 ff.

PAS- SAR

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

18

CB LUFTBOXAR

vit / svart

För montering i moderna kaminanläggningar med raka linjer. Riktad luftstyrning genom stort fritt tvärsnitt (169 cm2). Många utformningsmöjligheter genom kombi- nation av olika luftboxar i samma eller olika färg.

CB Luftboxar

VARUGRUPP: LG

Artikel- nummer

Inbyggnadsmått (BxHx T)

Yttermått (BxHxT)

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

vit

lb13w

15 x 15 x 19 15 x 15 x 19

13,3 x 13,3 x 19 13,3 x 13,3 x 19

169 169

47,70 46,50

lb13s

svart

VARUGRUPP: LG

CB Luftboxar – med Inbyggnadsram och Nät

Yttermått inbyggnads- ram (BxHx T)

Artikel- nummer

Yttermått Luftboxar (BxHxT)

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

vit

lbebr13w 14,7 x 14,7 x 19,3

13,3 x 13,3 x 19 13,3 x 13,3 x 19

169 169

66,00 64,80

svart

lbebr13s

14,7 x 14,7 x 19,3

TILL DE- TTA

CB Inspektionsluckor Se sida 29 ff.

CB Designtäcklister Se sida 21

CB Kubus för inspektion Se sida 58 ff.

PAS- SAR

CB HÖRNLUFTGALLER

Viktig information för korrekt beställning: Om luftgaller med olika långa skänklar används upptill och nedtill (varmluft + kalluft), måste en L- och en R-variant vardera väljas.

Värmeinsatser kort skänkel Vänster = L-variant

Värmeinsatser kort skänkel Höger = R-variant

För varmluft Över värmeinsatsen | Artikel-Nr.: lle5577l

För varmluft Över värmeinsatsen | Artikel-Nr.: lle5577r

För kalluft Under värmeinsatsen | Artikel-Nr.: lle5577r

För kalluft Under värmeinsatsen | Artikel-Nr.: lle5577l

ANMÄR- KNING TIPS FRÅN CB

Kontrollera det fria tvärsnittet som krävs. Vid behov måste ytterligare galler användas.

Vid luftgaller med lika långa skänklar behöver ingen L- eller R-variant väljas.

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

19

CB VENTILATIONSGALLER

CB HÖRNLUFTGALLER

vit / svart

CB Hörnluftgaller för raka moderna kaminanläggningar. Hörnluftgaller finns tillgängliga både med lika långa skänklar och med olika långa skänklar. Formen på hörnluftgallret förstärker det moderna utseendet hos hörn-värmeinsatsen.

VARUGRUPP: LG

CB Hörnluftgaller – lika långa skänklar

Inbyggnads- mått

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR 170,90 169,90

Artikelnummer

Yttermått

vit

lle56w

56,5 x 56,5 x 7 57 x 57 x 8 56,5 x 56,5 x 7 57 x 57 x 8

500 500

svart

lle56s

VARUGRUPP: LG

CB Hörnluftgaller – olika långa skänklar

Inbyggnads- mått

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR 176,10 176,10 176,10 176,10 176,10 176,10 174,80 174,80 174,80 174,80 174,80 174,80

Artikelnummer

Yttermått

lle5577lw 55,2 x 77,1 x 7 55,7 x 77,6 x 8 lle5577rw 55,2 x 77,1 x 7 55,7 x 77,6 x 8 lle4867lw 47,1 x 66,6 x 7 48,3 x 67,6 x 8 lle4867rw 47,1 x 66,6 x 7 48,3 x 67,6 x 8 lle4482lw 43,6 x 81,0 x 7 44,8 x 82,0 x 8 lle4482rw 43,6 x 81,0 x 7 44,8 x 82,0 x 8

620 620 502 502 564 564 620 620 502 502 564 564

vit

lle5577ls lle5577rs lle4867ls lle4867rs lle4482ls lle4482rs

55,2 x 77,1 x 7 55,7 x 77,6 x 8 55,2 x 77,1 x 7 55,7 x 77,6 x 8 47,1 x 66,6 x 7 48,3 x 67,6 x 8 47,1 x 66,6 x 7 48,3 x 67,6 x 8 43,6 x 81,0 x 7 44,8 x 82,0 x 8 43,6 x 81,0 x 7 44,8 x 82,0 x 8

svart

– lle5577lw –

12,3

8,0

55,7

77,6

Hörnstabilisator till alla hörnluftgaller medföljer en ”hörnstabilisator”. Denna stabilisator kan föras in i luftgallerhörnet. På så sätt förhindras att luftgallret trycks ihop. Naturligtvis kan stabilisatorn också utelämnas.

Luftgaller får inte utsättas för statisk belastning.

OBS!

TIPS FRÅN CB

CB Luftgaller finns även tillgängliga i specialstorlekar. Norman Ebert ger dig gärna råd på: +46 (0) 734 035 336

TILL DE- TTA

CB Inspektionsluckor Se sida 29 ff.

CB Kubus för inspektion Se sida 58 ff.

PAS- SAR

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

20

CB LUFTGALLER | CB LUFTBOXAR – DESIGNTÄCKLISTER

vit / rostfritt stål

ƒ ƒ Designtäcklister för alla luftgaller och luftboxar ƒ ƒ Designtäcklister täcker över luftgaller komplett ƒ ƒ Tillgängliga i rostfritt stål, slipat och i vitt värmetåligt pulverlackerat

CB DESIGNTÄCKLISTER D1 Slits vågrätt

CB DESIGNTÄCKLISTER D2 Slits lodrätt

CB DESIGNTÄCKLISTER D3 Kvadratiska öppningar

CB Luftgaller | CB Luftboxar – Designtäcklister D1

VARUGRUPP: LG

vit

rostfritt stål

Artikel- nummer ll30d1w ll45d1w ll60d1w ll68d1w ll76d1w ll88d1w ll100d1w lb15d1w

Artikel­ nummer ll30d1es ll45d1es ll60d1es ll68d1es ll76d1es ll88d1es ll100d1es lb15d1es

Yttermått (BxH)

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Listpris EUR

33,0 x 8,5 cm 126 48,5 x 8,5 cm 189 63,9 x 8,5 cm 235 71,8 x 8,5 cm 282 79,4 x 8,5 cm 310 91,4 x 8,5 cm 342 103,3 x 8,5 cm 389 15,3 x 15,3 cm 123

38,30 43,10 53,50 57,60 59,60 70,20 74,70 28,50

50,60 59,20 65,00 67,50 71,40 83,50 89,70 30,40

D1

VARUGRUPP: LG

CB Luftgaller | CB Luftboxar – Designtäcklister D2

vit

rostfritt stål

Artikel- nummer ll30d2w ll45d2w ll60d2w ll68d2w ll76d2w ll88d2w ll100d2w lb15d1w

Artikel­ nummer ll30d2es ll45d2es ll60d2es ll68d2es ll76d2es ll88d2es ll100d2es lb15d1es

Yttermått (BxH)

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Listpris EUR

33,0 x 8,5 cm 126 48,5 x 8,5 cm 189 63,9 x 8,5 cm 235 71,8 x 8,5 cm 282 79,4 x 8,5 cm 310 91,4 x 8,5 cm 342 103,3 x 8,5 cm 389 15,3 x 15,3 cm 123

38,80 43,10 53,50 57,60 59,60 70,20 74,70 28,50

50,60 59,20 65,00 67,50 71,40 83,50 89,70 30,40

D2

Monterade designtäcklister reducerar luftgallrens fria tvärsnitt! Tänk på det fria tvärsnittet!

OBS!

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

21

CB VENTILATIONSGALLER

CB LUFTGALLER | CB LUFTBOXAR – DESIGNTÄCKLISTER

vit / rostfritt stål

VARUGRUPP: LG

CB Luftgaller | CB Luftboxar – Designtäcklister D3

vit

rostfritt stål

Artikel- nummer ll30d3w ll45d3w ll60d3w ll68d3w ll76d3w ll88d3w ll100d3w lb15d3w

Artikel­ nummer ll30d3es ll45d3es ll60d3es ll68d3es ll76d3es ll88d3es ll100d3es lb15d3es

Yttermått (BxH)

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Listpris EUR

33,0 x 8,5 cm 126 48,5 x 8,5 cm 189 63,9 x 8,5 cm 235 71,8 x 8,5 cm 282 78,9 x 8,5 cm 310 91,4 x 8,5 cm 342 103,3 x 8,5 cm 389 15,3 x 15,3 cm 123

38,80 43,10 53,50 57,60 59,60 70,20 74,70 28,50

50,60 59,20 65,00 67,50 71,40 83,50 89,70 30,40

D3

CB GALLER AKTIV LUFTSPALT

vit / svart

CB Galler för aktiv luftspalt med kvadratiskt utlopp (bredd 6,5 cm). Med gallren som finns tillgängliga i 3 mått kan den samlade värmen på ett bra sätt ledas bort från kaminanläggningen och angränsande brännbara och isolerade väggar. För montering i kakelugnstak mot monteringsväggen, bestående av inbyggnadsram och löstagbart gallerelement med kvadratiska utlopp. Temperaturtålig, pulverlackerad yta.

VARUGRUPP: LG

CB Galler för aktiv luftspalt

Fritt tvärsnitt cm²

Yttermått (BxHxT)

Inbyggnadsmått (BxL)

Listpris EUR

Artikelnummer

akh33w akh44w akh55w akh33s akh44s akh55s

33 x 6,5 x 5,6 44 x 6,5 x 5,6 55 x 6,5 x 5,6 33 x 6,5 x 5,6 44 x 6,5 x 5,6 55 x 6,5 x 5,6

124 165 207 124 165 207

7 x 33,5 7 x 44,5 7 x 55,5 7 x 33,5 7 x 44,5 7 x 55,5

52,10 55,60 69,00 52,30 55,60 69,00

vit

svart AKTIV LUFTSPALT

OBS! YRKESREGLER TR OL (TYSKLAND)

Aktiv luftspalt är obligatoriskt i följande monteringssituationer enligt ett utdrag ur yrkesreglerna TR_OL 02/2007. ƒ ƒ Isolerade monteringsytor med brännbara byggnadsmaterial. ƒ ƒ Speciellt värmeisolerade byggnadsväggar, - golv, -tak (med ett U-värde_≤_0,4_W/m2K) med eller av brännbara byggnadsmaterial, som eldstäder monteras direkt intill (på eller under). ƒ ƒ Erforderliga minimiåtgärder, minimiskydd: ƒ ƒ Föregående murning med ett minst 10 cm tjockt lager och värmeisoleringslager på 10 cm med referensisoleringsmaterial och aktiv luftspalt eller: motsvarande lagertjocklek med ett alternativt isoleringsmaterial med ett intyg om användbarhet från behörig byggnadsmyndighet samt aktiv luftspalt Se övriga anvisningar gällande aktiv luftspalt i yrkesreglerna TR_OL 02/2007.

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

22

CB LUFTGALLER AV KERAMIK

vit / Rostfritt stål

ƒ ƒ Luftgaller av keramik i standardlängderna ƒ ƒ Lagrande material ƒ ƒ Alla längder är möjliga – kapa bara av eller sätt ihop flera ƒ ƒ Kan putsas över framtill

ƒ ƒ Kaminkomponent som tål statisk belastning ƒ ƒ Kalluftsgaller för osynlig tillförsel av kalluft ƒ ƒ Kan användas stående som ventilationsskuggfog mot väggen ƒ ƒ Belysning av luftgallren av keramik med LED möjlig

Varmluftsgaller

Varmlufts-kalluftsgaller

Varmluftsgaller

fritt tvärsnitt 400cm² per löpande mätare

Bara bakstycket är synligt

Längd 45cm

Denna yta täcks över med puts

Kan kortas ner till önskad längd

fritt tvärsnitt 400cm² per löpande mätare

VARUGRUPP: KR

CB LUFTGALLER AV KERAMIK

Längd/ Grad

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

llw45k

45cm 400cm²/lfm. 71cm 400cm²/lfm.

99,60

llw71k

176,80

bara

llew45k90

90°

inget luftflöde inget luftflöde

77,20 77,20

VARMLUFT

llew45k135

135°

hörn

CB LUFTGALLER AV KERAMIK

VARUGRUPP: KR

Fritt tvärsnitt

Listpris EUR

Artikelnummer

Längd

llk45k llk71k

45cm 400cm²/lfm. 71cm 400cm²/lfm.

99,60

176,80

KALLLUFT

TIPS FRÅN CB

Alla luftgaller av keramik kan utrustas med värmetålig LED-belysning (5 V).

TILL DE- TTA

CB Inspektionsluckor Se sida 29 ff.

CB Kubus för inspektion Se sida 58 ff.

CB LED-belysning (5 V) Se sida 70

PAS- SAR

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

23

CB VENTILATIONSGALLER

CB GOLV-KALLUFTSGALLER AV KERAMIK

Med golv-kalluftsgallret kan enkelt en skuggfog runt om skapas som används för att tillföra luft till kaminen. För hörnen finns speciellt framtagna hörnelement. Golv-kalluftsgallret och hörnelementet tål statisk belastning, dvs. den kompletta murade väggen kan ligga an mot dessa element. Luftgallren är redan försedda med clipfästen för CB LED-ljuslister. På så sätt kan en belyst skuggfog skapas på enklast möjliga sätt – ett blickfång i alla rum!

VARUGRUPP: KR

CB Golv-kalluftsgaller av keramik

Listpris EUR

Artikelnummer

Längd

Fritt tvärsnitt

rak

llb50k

50cm 400cm²/lfm.

106,50

5.00 7.00

lleb90k

18 x 18cm Ingen Luftledning

85,50

hörn

12.00

TIPS FRÅN CB TIPS FRÅN CB

Golv-kalluftsgallret av keramik tål statisk belastning, dvs. det går att bygga vidare på det.

1.50 4.00

4.00

Golv-kalluftsgaller av keramik kan utrustas med LED-belysning (12 V).

18.00

TILL DE- TTA

CB Inspektionsluckor Se sida 29 ff.

CB Kubus för inspektion Se sida 58 ff.

Keramische Bodenkaltluftleiste - 90°Eck M= 1:2 CB LED-belysning (5 V) Se sida 70

PAS- SAR

18.00

CB KERAMISK VENTILATIONSNISCH

ƒ ƒ Lagrande material ƒ ƒ 2x ljuslister med 25 cm Längd med någonsin 5 High-Power LED, varmvit ƒ ƒ med kontakt och koppling för anslutning

ƒ ƒ i PVC-röret med 4 clips för fästning ƒ ƒ Inbyggnadsmått ungefär 230 cm 2 .

VARUGRUPP: KR

CB Keramisk ventilationsnisch inkl. LED-belysning

Listpris EUR

Artikelnummer

Fritt tvärsnitt

ekn2ll25

230cm²/lfm.

472,30

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

24

CB UTELUFTSGALLER 2.0 MED STOSAR

vit / förzinkad / rostfritt stål

Uteluftsgaller för enkel och snabb montering i byggnadens yttervägg med integrerad anslutningsstos för ett flexibelt rör. Mått för kärnborrning se tabell.

ƒ ƒ Enkel att inspektera ƒ ƒ Vit pulverlackering UV-tålig ƒ ƒ Ingen tvärsnittsförlust tack vare trattform ƒ ƒ Integrerad droppnäsa

ƒ ƒ Tål silikon ƒ ƒ Löstagbart insektsskydd ƒ ƒ Monteringsram rostfritt stål

P R O D U K T NY

VARUGRUPP: LG

CB Uteluftsgaller 2.0 Standard 23x23

Yttermått cm (B x H)

Fritt tvärsnitt cm²

Listpris EUR

Artikelnummer

Diameter mm Erforderlig kärn- borrning mm

algr50w algr60w algr67w algr80w algr100w algr125w algr150w algr160w algr180w algr50vz algr60vz algr67vz algr80vz algr100vz algr125vz algr150vz algr160vz algr180vz algr50es algr60es algr67es algr80es algr100es algr125es algr150es algr160es algr180es

50 60 67 80

150 150 150 150 150 150 160 200 200 150 150 150 150 150 150 160 200 200 150 150 150 150 150 150 160 200 200

23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23

19 28 35 50 78

50,30 50,30 51,40 52,90 52,90 53,50 55,70 57,70 60,00 37,80 37,80 38,70 39,50 39,50 40,20 40,80 41,50 43,00 46,10 46,10 47,00 48,60 49,10 49,10 51,50 53,20 56,30

100 125 150 160 180

vit

122 176 200 254

50 60 67 80

19 28 35 50 78

100 125 150 160 180

122 176 200 254

förzinkad

UTELUFTSGALLER 2.0 STANDARD

50 60 67 80

19 28 35 50 78

100 125 150 160 180

122 176 200 254

rostfritt stål

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

25

CB VENTILATIONSGALLER

CB UTELUFTSGALLER 2.0 MED HUVA

vit / rostfritt stål

P R O D U K T NY

ƒ ƒ Riktat skydd mot vind och regn ƒ ƒ Kamindraget påverkas inte av ogynsamma vindförhållanden ƒ ƒ Enkel att inspektera för sotaren

VARUGRUPP: LG

CB Uteluftsgaller med Huva

Fritt tvärsnitt cm²

Yttermått cm (B x H)

Listpris EUR

Diameter mm

Erforderlig kärnborrning

Artikelnummer

algrh50w algrh60w algrh67w algrh80w

50 60 67 80

150 150 150 150 150 150 160 200 200 150 150 150 150 150 150 160 200 200

23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23 23 x 23

19 28 35 50 78

56,80 56,80 58,00 59,50 59,50 60,20 62,50 64,60 67,00 52,40 52,40 53,40 55,00 55,60 55,60 58,10 59,90 63,10

algrh100w 100 algrh125w 125 algrh150w 150 algrh160w 160 algrh180w 180

vit

122 176 200 254

algrh50es algrh60es algrh67es algrh80es algrh100es algrh125es algrh150es algrh160es algrh180es

50 60 67 80

19 28 35 50 78

100 125 150 160 180

UTELUFTSGALLER 2.0 MED HUVA

122 176 200 254

rostfritt stål

CB UTELUFTSGALLER KVADRAT inkl. inbyggnadsram i kombination med Stutsplåtar, insektskyddsgaller

CB Uteluftsgaller kvadrat med inbyggnadsram

VARUGRUPP: LG

Yttermått (B x H x T)

Listpris EUR

Artikelnummer

Fritt tvärsnitt

Inbyggnadsmått

algqvz algqes

23 x 23 23 x 23 23 x 23

180 180 180

22,5 x 22,5 22,5 x 22,5 22,5 x 22,5

40,00 57,10 61,80

förzinkad

r. s.

algqw

vit

CB Uteluftsgaller med inbyggnadsram förzinkad justerbar

VARUGRUPP: LG

Yttermått (B x H x T)

Listpris EUR

Artikelnummer

Fritt tvärsnitt

Inbyggnadsmått

algwg2323vz

23 x 23

260

22,5 x 22,5

47,40

förzinkad

CB komplett prislista 2019 | CB VENTILATIONSGALLER

26

UTELUFTSGALLER – TILLBEHÖR

VARUGRUPP: KMO

CB Universal-slangklämma

Listpris EUR

Artikelnummer

Diameter

afrsk60165 afrsk60215 afrsk60325

60–165 mm 60–215 mm 60–325 mm

3,30 3,90 4,60

Den värmetåliga CB-ALUMINIUM-TEJPEN är utmärkt för att täta luftbehandlingssystem och andra isoleringsarbeten.

VARUGRUPP: KMO

CB Aluminiumtejp 50 mm bred, 45 löpande mätare

Listpris EUR

Artikelnummer

Beskrivning

afrkbst50

Standard

17,60 17,60

afrkbgw50

vävförstärkt

TIPS FRÅN CB

Effektivt skydd mot kondensbildning vid tillförsel av frisk luft. CB-system med dubbla spjäll istället för ett ”enkelt” uteluftsgaller.

TILL DE- TTA

CB Flexibla aluminiumrör inkl. tillbehör lackerade/olackerade +rosetter Se sida 50 ff.

PAS- SAR

CB VENTILATIONSGALLER | CB komplett prislista 2019

27

Made with FlippingBook Learn more on our blog