CB Komplett Prislista - Teknisk Katalog

Överlämnas av:

CB-tec GmbH Behaimweg 2 DE- 87781 Ungerhausen

CB stone-tec GmbH Behaimweg 2 DE- 87781 Ungerhausen info@cb-stone-tec.de www.cb-stone-tec.de

info@cb-tec.de www.cb-tec.de

Felskrivningar och tryckfel förbehållna. Prisuppgifterna är delvis listpriser, delvis nettopriser. Alla priser är i euro exkl. moms. Version: februari 2019. Det utförande företaget är ensamt ansvarigt för korrekt montering av de olika produkterna. Alla mått som anges är ungefärliga. Vid uppgift om ”fritt tvärsnitt” hos enskilda galler är måtten som anges ungefärliga. Det utförande hantverksföretaget är ensamt ansvarigt för korrekt montering av de olika gallerelementen samt beräkning av det antal galler samt den storlek som krävs. Observera: CB-tec upplyser uttryckligen om att det utförande företaget är ensamt ansvarigt för korrekt montering av de olika förbränningsluftsystemen samt hur och/ eller om dylika system överhuvudtaget får monteras. Det kan t.ex. vara nödvändigt att, parallellt till förbränningsluftsystemet, installera ytterligare lufttillförsel till kamin- anläggningens förbränningsluftförsörjning som inte kan förslutas. Säkerhetsmekanismer (styrningar, ytterligare lufttillförsel som inte kan spärras) som säkerställer att inga förbränningsstörningar uppstår på grund av felaktigt inställda spjäll måste – vid behov – monteras av det installerande företaget resp. installeras enligt gällande förordningar och yrkesregler. Skisserna och animeringarna i broschyrerna är endast avsedda för att visa modulfunktionen men utgör inga monteringsanvisningar eller monteringsrekom- mendationer. Hur och/eller om båda varianterna av förbränningsluftsystemet får monteras eller om ytterligare parallella luftledningar som inte kan spärras är nödvändiga måste utredas av det installerande företaget. Ingen komplett täthet uppnås.

Made with FlippingBook Learn more on our blog