CB Komplett Prislista - Teknisk Katalog

CB FLEXIBLA ALUMINIUMRÖR

CB ISOLERADE FLEXIBLA ALUMINIUMRÖR – FÄRGBEHANDLADE

Under förbränningsprocessen strömmar kall uteluft genom röret för lufttillförsel. Oisolerade rör med enkla väggar kyls då snabbt ned. Konsekvens: Kondens eller vattendroppar bildas på förbränningsluftledningen. Denna problematik kan motverkas genom att använda isolerade flexibla CB-aluminiumrör (färgbehandlade). De påkostade isolerade flexibla CB-aluminiumrören består av 5 lager:

ƒ ƒ Innerrör 2 lager aluminium ƒ ƒ Isoleringsskikt av mineralull ƒ ƒ Ytterrör 2 lager aluminium färgbehandlat

Ytterrör 2 lager aluminium färgbehandlat Isoleringsskikt av mineralull

Innerrör 2 lager aluminium

ƒ ƒ Isolerat, flexibelt tilluftsrör ƒ ƒ Diskret förbränningsluftsförsörjning genom flexibla aluminiumrör i samma färg som kaminen

ƒ ƒ 5 lager ƒ ƒ Separat förpackade ƒ ƒ Längd innerrör 80 cm, ytterrör 75 cm ƒ ƒ Passande rosetter/slangklämmor tillgängliga som tillbehör ƒ ƒ Beläggning/Isolering värmetålig upp till 200 °C

ƒ ƒ Flexibelt luftflöde ƒ ƒ Kvalitetsbeläggning ƒ ƒ Tillgängliga i grått, svart och brunt

OBS! YRKESREGLERNA TR_OL

»TR_OL 2012 (Tekniska regler för konstruktion av kaminer och luftvärmare) säger följande: »Isolering av förbränningsluftledningar: För att förhindra kondensbildning av luftfuktighet i rum måste tillgängliga ledningar isoleras tillräckligt.«

I vissa länder måste tilluftsledningar kunna kontrolleras eller inspekteras.

OBS!

Alla flexibla aluminiumrör är förpackade i kvalitetskartonger så att ev. restbitar kan förpackas igen och användas vid nästa montering.

TIPS FRÅN CB

TILL DE- TTA TILL DE- TTA

CB Uteluftsgaller Se sida 25 ff.

CB Dubbla spjäll Se sida 44 ff.

CB Luft/Avgassystem ringspalt Se sida 57

CB Stosar för separat schakt Se sida 57

PAS- SAR

CB Anslutningsdon Se sida 55

CB Reduceringar till flexibla aluminiumrör, Se sida 56

PAS- SAR

ANMÄR- KNING

Tips, råd och passande produkter → Se sida 61

CB komplett prislista 2019 | CB FLEXIBLA ALUMINIUMRÖR

52

Made with FlippingBook Learn more on our blog