Utdanning nr 05-2014

Utdanning på nettet På Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og informasjon om utgivelser: www.utdanningsnytt.no

Leder Knut Hovland | Ansvarlig redaktør

Det er regjeringen som får problemet

UTDANNING UtgittavUtdanningsforbundet Oahppolihttu

Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmannsgate17,Oslo Telefon:24142000

Postadresse Postboks9191Grønland,0134Oslo e-postadresse redaksjonen@utdanningsnytt.no

Ledelsen i KS har hisset seg kraftig opp over at både lederen i Unio, Anders Folkestad, og lederen i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, har etterlyst engasjement fra rikspolitikere i striden om lærernes arbeidstidsordning. KS-ledelsen viser til at det er partenes ansvar å komme fram til en ny avtale, mens Folkestad og Lied understreker at «utdanning, helse og politi er sentrale samfunnsspørsmål som uansett er sek- torer som havner hos regjering og storting». Med andre ord: Blir det en stor konflikt i offentlig sektor i forbindelse med vårens tariffoppgjør, er det i stor grad regjeringen som kom- mer til å sitte med problemene i fanget. Konflikten om lærernes arbeidstidsordning blir mer og mer tilspisset for hver uke som går. Hovedstyret i KS har riktignok signalisert at de er åpne for å ta forhandlingene med Utdanningsforbundet opp igjen, men signalene de sender gjennom uttalelser i media tyder på det stikk mot- satte. Der strammes skruen bare ytterligere til. At det var en opprivende strid i Danmark for ett år siden om nøyaktig det samme, som endte med at lærerne ble utestengt fra sine arbeidsplasser i fire uker, ser ikke ut til å gjøre det minste inntrykk på KS-ledelsen. De styrer ufortrødent mot noe som kan ende med en minst like tøff konflikt her i landet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har vist seg som en meget engasjert, ambisiøs og samtidig lyttende statsråd. Han ønsker å ha lærerne – og barnehagelærerne – med seg i arbeidet for å gi norske barn og unge et stadig bedre skole- og barnehagetilbud. Det har mange merket seg. Minst like mange er det som har merket seg at han ikke ønsker å uttale seg om den konflikten som nå er i ferd med å utvikle seg mellom lærerorganisasjonene og KS. I en normal tariffsituasjon er dette riktig, men det som skjer i disse dager, er alt annet enn normalt. Det tror vi også kunn- skapsministeren er smertelig klar over. Det handler kort og brutalt om norsk skoles framtid. Høyre har både i valgkampen og i månedene etter at de overtok regjeringsansvaret, pekt på skolen og lærerne som sitt aller viktigste satsingsområde. Vi har ikke tall på hvor mange ganger statsminister Erna Solberg med overbevis- ning har snakket om «drømmelæreren». Nå er det mange som frykter at det i stedet kan ende med «rømmelæreren», for flere har åpent sagt at de vurderer å finne på noe annet dersom det ender med en slik avtale KS har tegnet opp. Da kan i tilfelle Torbjørn Røe Isaksen og Erna Solberg bare begynne å glede seg til neste valgkamp.

Godkjentopplagstall Per1.halvår2013:148.711 issn:1502-9778

Design IteraGazette

xx 26 Portrettet

Detteproduktetertrykketettersvært strengemiljøkravogersvanemerket, CO 2 -nøytraltog100%resirkulerbart. Trykk: AktietrykkerietAS www.aktietrykkeriet.no Abonnementsservice MedlemmeravUtdanningsforbundet melderadresseforandringertil medlemsregisteret.E-postadresse: medlem@utdanningsforbundet.no UtdanningredigeresetterRedaktør- plakatenogVærVarsom-plakatens reglerforgodpresseskikk.Densom likevelfølersegurettmessigrammet, oppfordrestilåtakontaktmed redaksjonen.PressensFagligeUtvalg,PFU, behandlerklagermotpressen.PFUs adresseerRådhusgt.17,Pb46Sentrum, 0101OsloTelefon22405040. Medlemav DenNorskeFagpressesForening

Forslaget om at fastleger kan reservere seg mot å henvise pasienter som ønsker abort, har vakt kvinnesaksforkjemper Gro Nylanders engasje- ment igjen.

Forsidebildet På Knapstad skole i Østfold er verken snøballkasting eller mobbing lov. Likevel skjer det. Nå skal skolene som sliter mest med mobbing, få spesialhjelp. Foto: Erik M. Sundt

22

Populær and inn i klasserommet

3.-klassingen Adrian på Sætre skole i Buskerud regner sammen tallene på Donald-boksene han har kastet ball på.

Leder RagnhildLied 1.nestleder TerjeSkyvulstad 2.nestleder SteffenHandal Sekretariatssjef LarsErikWærstad

3 | UTDANNING nr. 5/7. mars 2014

Made with