Brandmandsliv

101 Brandmandens Sang til København. M el.: »Midsommervisen«.

Vi elske vor By, med dens Taame, dens Tind har den vokset sig fast til vort bankende Hjærte, og dens pulsende Liv giver Klang i vort Sind som en sødmefyldt Sang, vi i Barndommen lærte.

Naar Vindene vifte i Parkernes Blade, naar Lysene skinne i Asfaltens Flade, vil vi nynne dit Navn Kjøbenhavn, Kjøbenhavn, som vi elsker og vogter til Arv for de kommende Slægter. Vi værne vor By, med dens Taame, dens Tind mod den lumskeste Fjende, den snigende Lue, der som ulmende Glød kommer listende ind, snart i Rigmandens Hus, snart i Fattigmands Stue. Næst Gud vi med Flid og med Vand den bekæmpe, med Kunst vil vi Ild og dens Kræfter neddæmpe. Vi vil nynne dit Navn Kjøbenhavn, Kjøbenhavn, som vi elsker og vogter til Arv for de kommende Slægter.

Made with