591768972

skreg som den der havde »forøget bymændenes antal i Ros­ kilde og udvidet byens omfang*).« Vi kommer vistnok til i historien ligesom i den enkeltes liv at give nogen plads for det ikke ganske almindelige. Det er vistnok reglen, at forholdene udvikler sig »naturligt«, som det kaldes, det vil sige jævnt, med det nærmeste for øje, planløst for det heles vedkommende. Men der er over­ alt undtagelser, og muligheden for at vi trælfer dem på vor vej, især hvor ualmindelige tidsforhold og frem for alt ual­ mindelige mænd træder os i møde, bør vi ingenlunde for­ lods møde med et smil.

*) Saxo p. 80: Roskildia, quam postmodum Sveno, furcatæ barbæ cognoniento clarus, civibus auxit, aniplitudine propagavit.

Made with FlippingBook - Online magazine maker