Første Steg nr. 1-2015

Returadresse: Første steg Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland N-0134 OSLO

Kurs for ansatte i barnehagen

12. mars Tilknytning i barnehagen - hva betyr trygg lek og læring?

27. april Skal vi leke en bok?

Sted : Lærernes hus, Oslo Pris : 1000 (medlem), 1800 (andre), 600 (student) Kursholdere : Ingvild Alfheim og Cecilie Fodstad På dette kurset vil Ingvild Alfheim og Cecilie Fodstad, forfatterne bak boka Skal vi leke en bok? Språk- tilegnelse gjennom bildebøker snakke om lekelyst, leseglede og språktilegnelse i barnehagen. De vil vise fram og konkretisere noe av bildebøkenes potensial til å skape et morsomt språkmiljø i barne- hagen. Kurset gir mulighet til å prøve ut metoder og tips til hverdagslige aktiviteter rundt lesing og lek.

28.–29. april Atferdsutfordringer i skole og barnehage Sted : Lærernes hus, Oslo Pris : 2800 (medlem), 3500 (ikke-medlem) Møt landest fremste fagpersoner på området; Thomas Nordahl, Ingrid Lund og Terje Ogden. De vil snakke om: • læringsmiljøets betydning i arbeidet med atferdsutfordringer • innagerende atferd hos barn og unge • psykososiale vansker og utagerende atferds- utfordringer Sted : Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem), 1800 (ikke-medlem) Kursholder: Birthe Hagström Kurset presenterer en rekke konkrete eksempler fra barnehagehverdagen: • Hva er tilknytning? Ulike tilknytningsmønstre og hvordan disse kan forstås i barnehagen. • Barnehagehverdagen – hvordan organisere og planlegge i et tilknytningsperspektiv? • Når hverdagen ikke er som den pleier være, hva kan barnehagen gjøre da? • Sårbare barn i barnehagehverdagen

21. mai De sårbare barna i barnehagen

Sted : Lærernes hus, Oslo Pris : 1000 (medlem), 1800 (andre), 600 (student) Kursholdere: Kari Killén, Maja Michelsen og Lene Chatrin Hansen Hvordan takler du som styrer og barmehagelærer mistanke om omsorgsvikt og overgrep mot et barn i din barnehage? Med dette kurset ønsker vi å fokuserer på viktigheten av kompetanse og kunnskap i et felt det kan være vanskelig å håndtere.

Påmelding og mer informasjon: www.utdanningsforbundet.no/kurs kurs@udf.no – tlf.: 24 14 20 00

Made with