Vroeghulpcentrum Doggersbank

Ambulante begeleiding vanuit Transparant Observatie en begeleiding bij jou thuis, op de peuterspeelzaal, het kinder- dagverblijf of op school is eveneens mogelijk. We stemmen de ambulante begeleiding af op de vraag en de wensen van de ouders. We bieden individu- ele begeleiding aan het kind, opvoedingsondersteuning en geven adviezen en tips. Daarnaast kun je gebruik maken van de kennis en ervaring binnen Doggersbank.

Deze folder is gedrukt op milieuvriendelijk papier

Made with FlippingBook - Online magazine maker