KjøbenhavnskeBorgerOgAlmueSkolevæsen_1817-22

64

De forenede K i rke sko le rs S ta tu s den 31 te December 1921.

K r.

0 .

A. Sko len.

Rentebærende Kapitaler : a. I Kuratelets Væ rg e .......................................................................................................... b. Andel i vor Frelsers Kirkes Midler, beroende hos Magistraten........................... c. Andel i Klarups Legat, beroende hos samme.......................................................... d. Andel i Rokkedrejer Weils og Hustrus Legat, beroende hos samme................ e. Brochs Legat, beroende hos samme............................................................................ f . Det Bircherodske Legat, beroende hos Universitetet...................... ........................ Pensionsfonden.................................................................................................................................. Skolebygningen paa Nørregade............. ................................. ..................................................... Skoleinventarium................................................................................................................................ Kontant.................................................................................................................................................

578,008. 12,500. 2d0. 3,144. 3,478. 1.530. 7,190. 88 , 000 . 5,200. 23,348.

58

722,598.58 725,342. 75 2 ,744 .17

Den 31te December 1920 ejedes. . . Formuens Formindskelse udgør for 19 2 1

B. De særlige Legater.

Rentebærende Kapitaler: a. I Kuratelets Væ rg e ............................................... ...................... ............................. b. Hos Marineministeriet................................................................................................... c. Andel i Klarups Legat, beroende hos Magistraten............................................... d. Andel i det Bircherodske Legat, beroende hos Universitetet................ Kontant.......................................................................... '....................... ............................... Beholdning af Varer, indkøbte til Konfirmations-Udstyr....................................................

149 ,512. 13,400.

800. 920. 4,406. 54 904. 52

169,943.06 160,310. 30 9,632. 76

Den 31te December 1920 ejedes. . Formuens Forøgelse i 19 2 1 udgør

Direktionen for Borger- og Almueskolevæsenet i København, den 31. Oktober 1922. F. de Jon qu ié r e s . E. Kaper . Ju l . Steen .

Made with