NBBO årsberetning 2012

“Vår tekniske forvaltning ved NBBO Byggtek AS opplever også god vekst”

Eiendomsmegling og salg Vårt eiendomsmeglerselskap Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS hadde også et godt år i 2011 med et årsresultat på kr. 872.471,-. Av resul- tatet ble det avgitt et konsernbidrag på kr 1.000.000,- etter skatt. Antall megleroppdrag økte fra 349 eiendommer i 2010 til 432 eiendommer i 2011. Det var en økning både på brukt- og ny bolig salg i 2011. Garanti sin markedsandel på omsetning av boliger i tilknyttede borettslag steg til 32 % av totalt antall omsatte boliger i 2011. Avdelingskontoret på Hokksund ble åpnet i 2009. Dette kontoret viser en stadig bedring og Garanti oppnådde lønnsomhet i 2011 også her. Selskapet er en viktig bidragsyter til realisering og salg av våre nybyggprosjekter og benyttes også nå i stor grad av andre boligutviklere. Medlem MEDLEMSUTVIKLING I NBBO Medlemsveksten har fortsatt gjennom hele 2011 og NBBO passerte 23 000 medlemmer i januar 2012. Dette er vi meget godt fornøyd med. Forkjøpsretten er vår største medlemsfordel, men vi har gjennom vår medlemsavdeling et sterkt fokus på gode rabattavtaler for medlemmene. NBBO bladet ble laget i 4 utgaver i 2011.

for barn under 18 år har fortsatt å være en viktig faktor for denne medlems- veksten og vi har totalt 1879 medlemmer under 18 år ved utgangen av 2011. Dette var en relativt stor økning fra 2010 hvor vi hadde 1394 juniormedlemmer.

Totalt var det 738 utmeldinger eller utelukkinger (medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten de siste 3 årene) i løpet av 2011.

Vi forventer en fortsatt økning i vår medlemsmasse de nærmeste årene og har et mål om å oppnå 25.000 medlemmer i løpet av 2013.

ANTALL MEDLEMMER

24 000

22 000

2011

2010

2009

2011 ble et meget godt år med en netto medlemsvekst på 1.194 medlemmer og NBBO har pr. 31.12.2011 totalt 22.940 medlemmer. Juniormedlemskap

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

7

Made with