פרסומידע - גיליון 877

כשר לֹמהדִרין

creative & elegant catering for all your special events

קֱייטרינג והפקֱת אירועים ברמה אחרת

Customized events tailored for your personal needs Variety of menus & prices Uncompromised service & design

התאמת אירועים בגוון אישי לֹפי רצון הלֹקֱוח

מגוון תפריטים ומחירים טעם, עיצוב ושירות לֹלֹא פשרות

מבצע 2018

מפלֹ שוקֱולֹדִ וזרי ממתקֱים מתנה איש 100 בהזמנת אירוע מעלֹ Free Chocolate fountain with candy bouquets For events over 100 people

לֹמזמינים אירוע עדִ 28/2/18

בשרי או חלֹבי | אוכלֹ טרי וטעים Fresh & delicious food | Meat Or Dairy

דִוא"לֹ: www.cateringds.com scharf.avi@gmail.com 054-4906816 אבי ודִבורה שרף Avi & Devora Scharf

| 19.1.2018 | ג’ שבט תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs