Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 1

2 De docent zegt dat

3 Ik hoop dat

4 Weet jij wanneer

5 Ik geloof dat

6 In de krant staat dat

7 Weet u waar

8 De buurman zei dat

9 Heb jij gehoord waarom

10 Ik wist niet dat

De bijzin vooraan in de zin

Je kunt de zin ook beginnen met een bijzin . De hoofdzin begint dan met de persoonsvorm .

Bijzin

Hoofdzin

(voeg)- woord

onder- werp

rest

werkwoord(en) persoons- vorm

onder- werp

rest

werk- woord(en)

je

het huiswerk hebt gemaakt, kun

je ik

het zelf nakijken.

Als

zij

nu

vertelt,

kan

niet

begrijpen.

Wat

38

Made with FlippingBook Online newsletter