Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 1

Oefening 20 Kijk naar de e-mails hierna. Maak de zinnen af.

E-mail 1: Irina nodigt een cursiste van haar vorige lesgroep (Kiymet) uit voor een feestje. E-mail 2: Ahmet schrijft aan zijn docent Rob dat hij niet naar de les kan komen. 1

2

40

Made with FlippingBook Online newsletter