קשר עין גליון 288 - ירחון ארגון המורים - אפריל 2019

עו״שקים אותך?

3.19 שיווק

אומרים לא לעמלות העו״ש גם מורים עוברים עכשיו לבנק יהב ומפסיקים לשלם עמלות עו״ש גם באפליקציה וגם בסניפים!

בנוסף מקבלים ₪ 100,000 הלוואה עד שנים 12 , עד 1% + ״ בריבית מצוינת ״פריים אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בחצי שנה וגם מסגרת אשראי בחשבון העו״ש ב״ריבית יהב״ ₪5,000 עד

לפרטים והצטרפות

הכי משתלם בשבילך

מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו”ש אליו יופקדו משכורות הלקוח באופן שוטף, מינימום משכורת חודשית . מתן האשראי הבטחונות ודמי הטיפול בכפוף להוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה ₪5,000 נכון למועד הפרסום, הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. פטור מעמלות עו”ש נפוצות. אי עמידה בפירעון .1.4.19- נכון ל 1.20% = ” ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל”פ. “ריבית יהב

Made with FlippingBook - Online magazine maker