קוראים חמד כתב

שֶׁהֶחֱיָינוּ וְקִיְמָנוּ וְהִגִיעָנוּ לַזְמַן הַזֶה. סִיַמְתִי לִלְמֹד אֶת אוֹתִיוֹת הַכְּתָב. עַכְשָׁו אֶכְתֹב תְעוּדָה לְעַצְמִי.

___________ ב ֹ ת ְ כ ִ ה ל ָ כוֹל ְ כוֹל/י ָ י י ִ נ ֲ א __________ ב ֹ ת ְ כ ִ ת ל ֶ ב ֶ ב/אוֹה ֵ י אוֹה ִ נ ֲ א ___________ ד ֹ מ ְ ל ִ יף ל ֵ י כּ ִ ה ל ָ י ָ ה

___________ ד ֹ מ ְ ל ִ י ל ִ ת ְ ח ַ מ ָ שׂ ___________ ה ֶ שׁ ָ י ק ִ ה ל ָ י ָ ה

ים ִ דוֹל ְ ל ג ֶ ב שׁ ָ ת ְ כ ִ ת בּ ֶ ב ֶ ב/כּוֹת ֵ י כּוֹת ִ נ ֲ ו א ָ שׁ ְ כ ַ ע ל! ֹ כּ ַ ב ה ֹ ת ְ כ ִ ה ל ָ יכוֹל ִ כוֹל/ו ָ י ְ ו

80

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker