קוראים חמד כתב

-א’ ְ ים בּ ִ א ְ קוֹר ב ָ ת ְ כ ִ בּ ים ִ ב ְ כּוֹת

הוצאת יסוד

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker