Inkijkmateriaal AG

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn

KD APOTHEKERSASSISTENT (2015)

Kwalificatie

Apothekersassistent MBO niveau 4

Crebonummers

Dossier – 23178 Kwalificatie – 25471

Cohort

in te vullen door de opleiding

Examen

1: AA-B-K1-W1 Neemt de zorgvraag aan

Afnameperiode: datum/data in te vullen door de opleiding

Examenkandidaat Naam

Studentnummer

Beoordeling

onvoldoende herkansing ja nee

werkproces B1-K1-W1

goed

voldoende

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

in te vullen door de opleiding

Naam:

Handtekening:

Functie:

in te vullen door de opleiding

Organisatie:

in te vullen door de opleiding

Datum:

in te vullen door de opleiding

paraaf

Pagina 1 van 5

Made with