ReformationsFesrene_1536-1936

Ved K irkefesterne m edvirker som L iturg P asto r Gunnar Pedersen eller Sognepræst Harald Vilstrup, som Kor Københavns Drengekor, og som Organist F in n Viderø. Musikken til »Lampades« udføres efter S tykkets K a rak ­ te r og T radition af Drenge- og Mandskor, hvoraf for­ skellige Stemmer udfører Recitationen, medens Sogne­ p ræ st Sven Nielsen fremsiger Prologen. I K a n ta te n m edvirker som Solister Operasanger Henry Skjær (Baryton) og Koncertsanger Volmer Holbøll (Tenor) eller Koncertsanger Aksel Schiøtz (Tenor-Baryton); foruden K o ret m edvirker D et unge Tonekunstnerselskabs Orkester (25 Mand). Kor- og Orkesterledelse ved Mogens Woldike.

Made with