Nico Mol - Bedrijfseconomie voor de collectieve sector

Bij Bedrijfseconomie voor de collectieve sector hoort een website met extra materiaal. • Studenten vinden hier onder andere een werkboek met opgaven en casussen, en een interactief oefenprogramma. • Voor docenten is hier de mogelijkheid de uitwerkingen van de opga- ven in het werkboek aan te vragen.

Deze site is te vinden via www.coutinho.nl .

Made with