Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

4:32 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩϧⲣⲉ Ȉⲙⲁⲩ Ǹⲟⲩⲟⲙⲥ ⲑⲏ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ ⲁⲛ 4:33 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ Ȋⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ Ȃⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ 4:34 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲁϧⲣⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲁⲉⲣ ⲫⲟⲩⲱϣ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲁϫⲱⲕ Ȉⲡⲉϥϩⲱⲃ Ǹⲃⲟⲗ 4:35 ⲙⲏ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉϊ Ȋⲁⲃⲟⲧ ϥⲛⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ ϩⲏⲡⲡⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϥⲁⲓ Ȋⲛⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲗ Ǹⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲁⲩ Ǹⲛⲓⲭⲱⲣⲁ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ Ǹⲡⲟⲥϧⲟⲩ 4:36 ϩⲏⲇⲏ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲱⲥϧ ϥⲛⲁϭⲓ Ȉⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ ⲟⲩⲟϩ ϥⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ Ȋⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲥⲓϯ Ȋⲧⲉϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲫⲏ ⲉⲧⲱⲥϧ 4:37 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲓϯ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲱⲥϧ 4:38 ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓⲟⲩⲉⲣⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ǹⲱⲥϧ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲉ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛϧⲓⲥⲓ Ǹⲣⲟϥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲡⲉⲧⲁⲩϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲟⲩϧⲓⲥⲓ 4:39 Ǹⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲥⲁϫⲓ Ȋϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ 4:40 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩȂ ϩⲁⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩϯϩⲟ Ǹⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥⲟϩⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ Ȉⲙⲁⲩ Ȋⲉϩⲟⲟⲩ φ 4:41 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ Ȋϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ 4:42 ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ Ȋϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲛϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ǰⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲱⲧⲏⲣ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 4:43 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ φ ⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲙⲁⲩ Ǹϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ

4:32 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩϞⲧⲁы Ϝⲙⲁⲩ Ϟⲟⲩϩⲣⲉ ⲉⲩⲟⲙϨ ⲧⲁы ϞⲧⲱⲧϞ ⲉⲛⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟⲥ ⲁⲛ. 4:33 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ Ϟⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲙⲏ Ϟⲧⲁ ⲟⲩⲁ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲟⲩⲱⲙ. 4:34 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲁϩⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲉⲓⲣⲉ Ϝⲡⲟⲩⲱϣ Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲡⲉϥϩⲱⲃ. 4:35 ⲙⲏ ϞⲧⲱⲧϞ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉϥⲧⲟⲟⲩ Ϟⲉⲃⲟⲧ ⲛⲉ ϞⲧⲉⲡⲱϩϨ ⲉⲓ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ϥы ⲛⲉⲧϞⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁы ϞⲧⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ϫⲉ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲟϩⲥⲟⲩ. 4:36 ⲡⲉⲧⲱϩϨ ⲛⲁϫы ⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛθⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ Ϟⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲛϜ ⲡⲉⲧⲱμⲥ ⲉⲩⲉⲣⲁϣⲉ ϩы ⲟⲩⲥⲟⲡ. 4:37 ⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲡⲉ ϩϜ ⲡⲁы ϫⲉ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧⲱϩϨ. 4:38 ⲁⲛⲟⲕ ⲁыϫⲉⲩ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲉⲱϩϨ Ϝⲡⲉⲧⲉ ϜⲡⲉϪⲛϣϤ ϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟϥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩ ⲛⲉ ϞⲧⲁⲩϣϤ ϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ ϞⲧⲱⲧϞ ⲁⲧⲉⲧϞⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩϩⲓⲥⲉ. 4:39 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩϞ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ Ϟⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲁϫⲉ Ϟⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϦⲙϞⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⲛⲁы Ϟϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁыⲁⲁⲩ. 4:40 Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ϭⲉ ϣⲁⲣⲟϥ Ϟϭⲓ Ϟⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡθ ⲉϭⲱ ϩⲁ ϩⲧⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ Ϝⲙⲁⲩ Ϟϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ. 4:41 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. 4:42 ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ Ϝⲙⲟⲥ Ϟⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ϫⲉ ⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁы ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 4:43 ⲙϞϞⲥⲁ ⲡϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.

BS13

Made with FlippingBook Learn more on our blog