Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

5:2 Ȋϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓϚϒϜ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲡⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟⲥ Ȉⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ Ǹⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲁⲥ Ȉⲙⲁⲩ Ȋό Ȋⲥⲧⲟⲁ 5:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲣⲟϫⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ Ȋⲧⲉ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲱⲛⲓ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲁⲗⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ Ǹⲃⲟⲗ ⲉⲩⲕⲓⲙ Ȉⲡⲓⲙⲱⲟⲩ 5:4 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥǸȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ȋⲛⲁⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲕⲓⲙ Ȉⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥǸȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ȋϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲕⲓⲙ Ȉⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉϥǸⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ Ǹϣⲱⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉȊⲧⲁϥ 5:5 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ Ȉⲙⲁⲩ ⲡⲉ Ǹⲁϥⲉⲣ Ϛϒ Ȋⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲓ 5:6 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ǹⲫⲁⲓ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉϥȊⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲟⲩⲱϣ Ǹⲟⲩϫⲁⲓ 5:7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲡⲁπϨ Ȉⲙⲟⲛϯ ⲣⲱⲙⲓ Ȉⲙⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲁϥϣⲁⲛⲑⲟϩ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ Ȋⲧⲉϥϩⲓⲧ Ǹϧⲣⲏⲓ Ǹϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲏⲟⲩ ǰⲛⲟⲕ ϣⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ Ǹⲣⲟⲓ Ǹϧⲣⲏⲓ 5:8 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ǰⲗⲓⲟⲩȂ Ȉⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ 5:9 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲗⲓ Ȉⲡⲉϥϭⲗⲟϫ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ 5:10 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ Ȕϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ Ǹⲱⲗⲓ Ȉⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ 5:11 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲑⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲱⲗⲓ Ȉⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ 5:12 ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲱⲗⲓ Ȉⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ

5:2 ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲇⲉ ϩϞ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩыϫϞ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ. ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϜⲙϞⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲇⲥⲁыⲇⲁ ⲉⲣⲉ ϯ ⲥⲧⲟⲁ ϩыϫⲱⲥ. 5:3 ⲛⲉⲩϞⲕⲟⲧⲕ ϩⲁ ⲛⲁы Ϟϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧϣⲱⲛⲉ Ϟϭⲁⲗⲉ ⲛϜ Ϟⲃⲗⲗⲉ ⲛϜ ⲛⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ.

5:4

5:5 ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ Ϝⲙⲁⲩ ⲉⲁϥϦ ⲙⲁⲃ ϣⲙⲏⲛⲉ Ϟⲣⲟⲙⲡⲉ ϩϜ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ. 5:6 Ϟⲧⲉⲣⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁы ⲉϥϞⲕⲟⲧⲕ ⲉⲁϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲱⲥⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩϫⲁы. 5:7 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙϞϯ ⲣⲱⲙⲉ Ϝⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲧⲱϩ ⲉϥⲉⲛⲟϫⲧ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ. ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ. ϣⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ ϦϣⲟⲣϤ ⲉⲣⲟы ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. 5:8 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛψ ϥы ⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛψⲙⲟⲟϣⲉ. 5:9 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩϫⲁы Ϟϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ. ⲛⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ. 5:10 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ Ϝⲙⲟⲥ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϨⲧⲟ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲉϥы ⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ. 5:11 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟы. ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁы ϫⲉ ϥы ⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛψⲙⲟⲟϣⲉ. 5:12 ⲁⲩϫⲛⲟⲩθ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϥыⲧθ ⲛψⲙⲟⲟϣⲉ.

BS15

Made with FlippingBook Learn more on our blog