Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

16:21 ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥϣⲁⲛⲛⲟⲩȂ Ǹⲙⲓⲥⲓ ϣⲁⲥⲉⲣⲙⲕⲁϩ Ȋϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥȂ Ȋϫⲉ ⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲁⲛⲙⲓⲥⲓ Ȉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ȈⲡⲁⲥⲉⲣⲫⲙⲉⲩȂ Ȉⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲉⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 16:22 ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛǸϭⲓ Ȋⲟⲩⲙⲕⲁϩ Ȋϩⲏⲧ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ Ȉⲙⲟⲛ ϩⲗⲓ ⲛⲁⲟⲗϥ Ȋⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲧ Ǹϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲧⲟⲧϥ Ȉⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥǸⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ 16:24 ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȋϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲣⲓⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ Ǹⲃⲟⲗ 16:25 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓⲁ ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲓⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲓⲱⲧ 16:26 ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛǸⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲟ Ǹⲫⲓⲱⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ 16:27 Ȋⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ϩⲱϥ ⲫⲓⲱⲧ ϥⲙⲉⲓ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓȂ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ 16:28 ⲁⲓȂ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓȂ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲭⲱ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ 16:29 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲕⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲕϫⲉ ϩⲗⲓ ⲁⲛ Ȉⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓⲁ 16:30 ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ Ȋϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲕⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲉⲛⲕ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲁⲕȂ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫϯ 16:23 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ

16:21 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲉⲓ ⲉⲥⲛⲁⲙыⲥⲉ ⲟⲩⲛⲧϨ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ Ϝⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ. ⲙⲉⲥϦ ⲡⲙⲉⲩⲉ ϭⲉ Ϟⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲥϫⲡⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 16:22 ϞⲧⲱⲧϞ ϭⲉ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩ ϞⲧⲏⲧϞ Ϝⲙⲁⲩ Ϟⲟⲩⲗⲩⲡⲏ. ⲙϞϞⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧϞ Ϟⲧⲉ ⲡⲉⲧϞϩⲏⲧ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙϞ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥы ⲡⲉⲧϞⲣⲁϣⲉ Ϟⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ. 16:23 ϩϜ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ Ϟⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩы ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ Ϝⲙⲟϥ ϞⲧϜ ⲡыⲱⲧ ϥⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧϞ ϩϜ ⲡⲁⲣⲁⲛ. 16:24 ϣⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ Ϝⲡⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ Ϛⲗⲁⲁⲩ ϩϜ ⲡⲁⲣⲁⲛ. ⲁⲓⲧⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫы. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧϞⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 16:25 ⲛⲁы ⲁыϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ μⲛ ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ. ⲟⲩϞ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲉыⲛⲁϣⲁϫⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛϜⲙⲏⲧϞ ϩϞ ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ μⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉыⲛⲁϣⲁϫⲉ ϞⲙⲙⲏⲧϞ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ 16:26 ϩϜ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ϩϜ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ Ϟϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲡϨ ⲡыⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ. 16:27 Ϟⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡыⲱⲧ ϥⲙⲉ ϜⲙⲱⲧϞ ϫⲉ ϞⲧⲱⲧϞ ⲁⲧⲉⲧϞⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉыⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡыⲱⲧ. 16:28 Ϟⲧⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡыⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲁ<ы>ы ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ . ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲕⲱ Ϟⲥⲱы Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡыⲱⲧ. 16:29 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕϣⲁϫⲉ ϩϞ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ Ϟⲅϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ Ϝⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ.

16:30 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧϞыⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛψϦⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲁ ϫⲛⲟⲩⲕ. ϩϜ ⲡⲁы ⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ Ϟⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 16:31 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ 16:31 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧϜⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog