Det kgl. Opfostringshus Skoleaaret 1893-94 efter elena

2

Ben aarlige Eksamen afholdes den

18de og 19de

April efter nédenstaaende Skema:

Iste Klasse, Værelse Nr. I, Onsdag den 18de April.

8—9Vs Historie Naturlære 3—4Va Mathematik

Forstanderen Hr. Holsted Hr. Holsted

9‘/s—11

4V2—6

Tysk

Torsdag den 19de April

8—9Vs

Geografi

Hr. Høy Forstanderen Hr. Stampe

9Vs—11

Dansk

2—3l/s

Naturhistorie 2den Klasse, Værelse Nr. : Onsdag den 18de April.

Hr. Holsted Forstanderen Forstanderen

8—9Vs Naturlære

9*/s—11 4Vs—6

Dansk Historie

Torsdag den 19de April.

8—9Vs Naturhistorie 9Vs—11 Geografi 2—

Hr. Stampe Hr. Høy Hr. Rolsted

3Vs Mathematik

3Vs—5

Tysk 3dje Klasse, Værelse Nr. 5 Onsdag den 18de April.

8—9Vs Historie

Hr. Høy Hr. Stampe

9Vs—H Geografi 3— 4Vs ' Naturhistorie

Torsdag den 19de April.

Hr. Rolsted Hr. Høy

»Vs—11

Tysk 2—3*/s Dansk

Made with