Det kgl. Opfostringshus Skoleaaret 1893-94 efter elena

ex L I

BR13

KØ B ENH AVN S R A A D H U S - B IBL IO TEK

EH

Made with