קשר עין גליון 255 - ירחון ארגון המורים ינואר 2016

w w w . i

g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

תלמידים כותבים על הפרדה מגדרית בשיעורי החינוך הגופני 32 דרור אלנר

מבט על יעילות הקניית מיומנויות בבתי הספר 21 - המאה ה 26 נוי שניר

ט ב ת - שב ט ת ש ע " ו 2 0 1 6 י נ ו א ר

ג י ל י ו ן 2 5 5

קריית החינוך אורט רחובות זרקור:

Made with