Samling af bestemmelser Københavns Kommune 1933

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE

1 9 3 3

UDGIVET PAA KOMMUNALBESTYRELSENS FORANSTALTNING

VED

A U G U S T N I E L S E N

K Ø B E N H A V N TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S. 1934

Made with