Kraks Vejviser 1927 personregister

I Vejviserens

2 . B I N D KRAK 8 HANDELSKALENDER

findes:

KRAKS EKSPORT-KALENDER Alle danske Eksport-Virksomheder indordnet i et Firma- Register og et Branche-Register. Oplysninger om dansk Skibsfart, Havnevæsen, Bankvæsen etc., samt statistiske og andre Oplysninger om dansk Eksport m. m. FIRMA- o g AKTIESELSKABS-REGISTER Praktiske Uddrag af de officielle Handels- og Aktieselskabs- Registre. FAG- og BRANCHEFORTEGNELSER Et alfabetisk ordnet Register (FAG-REGISTER) over Virksom­ heder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen m. m., indordnet under ca. 2000 Fag eller Brancher. I et særligt Tillæg Register for FÆRØERNE. ISLAND Oplysninger om Stats-, kommunale- og private Institutioner, Forretninger og Privat-Personer m. m. UDLANDET Oplysninger om Danmarks Gesandter og Konsuler, danske Foreninger, større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Meddelelser om udenlandske Firmaer med Handels­ interesser paa Danmark.

BESTEMMELSER og TAKSTER vedrørende Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen.

Made with