Govert Apol, Simone Kalff, Linda Reijerkerk en Marion Uitslag - Conflicthantering en mediation

1.11 Opdrachten

■■ ‘Ik schei ermee uit, ziet u niet dat hij/zij zich altijd zo onhebbelijk gedraagt?’ ■■ ‘U bent een waardeloze mediator. Ik heb niks aan u!’

5 Bespreek in groepjes van vier, bij voorkeur met leden met uiteenlopende cultu- rele achtergronden, wat de kernwaarden zijn van de verschillende groepsleden. Relateer dit aan het model van Hofstede. Als er geen studenten zijn met een andere nationale of etnische achtergrond, kijk dan of er studenten zijn die uit de stad of juist van het platteland komen of een verschillende religieuze achtergrond hebben. Als je groep nogal uniform is en er weinig directe culturele verschillen aanwezig lijken te zijn, beantwoord dan de vraag welke verschillen in kernwaarden je her- kent tussen mensen uit de stad en mensen van het platteland en tussen inwoners van de Bijlmer en van Het Gooi.

DEEL I

39

Made with FlippingBook flipbook maker