591970607

lag tillader Eieren, Herr Victor Nielsen, Enhver at betragte disse Seværdigheder, Universets Seværdig­ heder, ved Hjælp at de udmærkede Instrumenter, som ere opstillede i hans lille, af Bølgeblik opførte Observatorium.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online