NBBO Medlemsblad 3-2012

BRUK DET for det det er verdt! GodJul!

NBBO ønsker alle våre medlemmer en

NBBO har på vegne av alle medlemmer inngått rabattavtaler med en rekke forretninger og virksomheter. Som medlem av Nedre Buskerud Boligbyggelag kan du oppnå betydelige prisreduksjoner. Benytt deg av dine fordeler – det er mye å spare. Se alle leverandørene og utfyllende informasjon over dine rabattavtaler på våre hjemmesider: www.nbbo.no. Og husk at du trenger ikke å bo i et borettslag for å benytte rabattene, det er medlemskapet som gjelder!

I denne utgaven av medlemsbladet er det mange nye medlemsfordeler. Husk å vise frem medlemskortet ditt.

D e r f o l k t r i v e s

N æ r h e t , t r o v e r d i g h e t , l a n g s i k t i g h e t - D e r f o l k t r i v e s

68

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag

Nedre Buskerud Boligbyggelag. Nedre Torgg. 5 /7, 3015 Drammen. Telefon: 32 21 15 00. E-post: nbbo@nbbo.no. www.nbbo.no

Made with