2016 MZ-PBGZ-P-K1-W3 e8

S tichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

KD Maatschappelijk Zorg augustus 2015

Kwalificatie Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

Crebonummer 25477

Cohort in te vullen door de opleiding

Examen 3

MZ-PBGZ-B-K1-W3 Ondersteunt de cliƫnt bij wonen en huishouden

Afnameperiode: datum/data (niet invullen)

Examenkandidaat Naam

Studentnummer

Beoordeling

onvoldoende herkansing ja nee

Werkproces B1-K1-W3

goed

voldoende

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

in te vullen door de opleiding

Naam:

Handtekening:

Functie:

in te vullen door de opleiding

Organisatie:

in te vullen door de opleiding

Datum:

in te vullen door de opleiding

paraaf

Pagina 1 van 6

Made with