2016 MZ-PBGZ-P-K1-W3 e8

Werkproces B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Code Kennis MZ-PBGZ-BKT1-k6

Heeft kennis van financieringsvormen (zoals zorgzwaarte-pakketten, wmo) en voorzieningen voor de doelgroep

MZ-PBGZ-BKT1-k7 MZ-PBGZ-BKT1-k8 MZ-PBGZ-BKT1-k10

Heeft kennis van geriatrie

Heeft kennis van gezondheid, hygiëne en besmetting.

Heeft kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmelding, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken. Heeft brede kennis van weerstandspatronen, risicotaxatie, crisisinterventie en separatietechnieken Heeft specialistische kennis van de bij de doelgroepen voorkomende ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, aandoeningen, comorbiteit, functioneringsproblemen, behandelingen en bijbehorende gezondheidsrisico’s.

MZ-PBGZ-BKT1-k24

MZ-PBGZ-BKT1-k25

Code

Vaardigheden

MZ-PBGZ-BKT1-v1 MZ-PBGZ-BKT1-v2

Kan begrotingen opstellen

Kan bijdragen aan cliënt veiligheidscultuur, handelt risicobewust, communiceert cliëntveilig en optimaliseert menselijke- en omgevingsfactoren

MZ-PBGZ-BKT1-v3 MZ-PBGZ-BKT1-v4

Kan brandveiligheid en -preventie toepassen

Kan brede kennis van communicatiemogelijkheden en –methoden toepassen, passend bij de mogelijkheden en de wensen van de cliënt Kan de visie op zorg toepassen in haar dagelijkse werkzaamheden Kan gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van cliënten en naastbetrokkenen Kan gedragsproblemen herkennen van de meest voorkomende ziektebeelden en beperkingen Kan kennis van conflicthantering en crisisinterventie toepassen Kan kennis van EHBO of eerste hulp bij kleine ongelukken toepassen Kan kennis van voedings-en dieetleer en voedingsproblematiek toepassen Kan methodische en systematisch handelen toepassen tijdens de beroepsuitoefening

MZ-PBGZ-BKT1-v8 MZ-PBGZ-BKT1-v10

MZ-PBGZ-BKT1-v11

MZ-PBGZ-BKT1-v13 MZ-PBGZ-BKT1-v15 MZ-PBGZ-BKT1-v18 MZ-PBGZ-BKT1-v20 MZ-PBGZ-BKT1-v29 MZ-PBGZ-BKT1-v35 MZ-PBGZ-BKT1-v37

Kan werkzaamheden uitvoeren binnen het budget Kan brede kennis van financiën en administratie toepassen

Kan coachingstechnieken toepassen

paraaf

Pagina 6 van 6

Made with