Samling_af_Bestemmelser_1925

XXXVIII

1925. Side 17. Dec. Skr. at en Høker ikke kan sælge Sodavand til Fortæring paa Stedet.............................................................................. 1337 23. — Lov omÆndring i de for Statsanstalten for Livsforsikring gældende Bestemmelser om Tariffer, Bonus og Reserve­ fond ......................................................................................... 1338 23. — Lov omÆndringer i Lov omEmbedslægevæsenetsOrdning af 21. April 1914.................................................................. 1340 23. — Lov om Ændring i Lov af 14. April 1920 om smitsomme Sygdomme hos Husdyrene.................................................. 1341 28. — Cirk. ang. Normalbidraget 1926—27................................. 1342 29. — Bekg. om hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse............................................... 1344 30. — Skr. ang. NæringensomKagebager og Sukkervarefabrikant 1346

Made with