Kwaliteitsrapport 2017

Colofon Met dank aan alle medewerkers van De Passerel die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit kwaliteitsrapport. Eindredactie: Marjan Bijsterbosch-Postma, Mark Top en Petra Flanderijn Vormgeving: Identifine, Leen van der Zande Fotografie: Marleen Sahetapy Fotografie en Renée Krijgsman Fotografie © Copyright 2018 Stichting De Passerel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, foto-kopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van onze bestuurder.

Adres Postbus 10180, 7301 GD Apeldoorn Telefoon (055) 368 38 38 E-mail info@de-passerel.nl Website www.de-passerel.nl

Stichting De Passerel

Made with FlippingBook flipbook maker