ASØrstedsBetydning

355 ninger udarbejdede han et Lovforslag, der efter at have væ ret forelagt Provinsialstænderne og derefter ændret paa enkelte Punkter, senere ophøjedes til Lov (Frd. af 13. December 1837, jfr. Coll.-Tid. for 1838 p. 35 ff. og Tidende for Forhandlingerne ved de raad- givende Provinsialstænder for østifterne 1835—1836 p. 145 ff).

Made with