4.5.1 Dagactiviteiten opzetten MB - DEMO

MODULE 4.5.1 DAGACTIVITEITEN OPZETTEN

In D-Talent worden de volgende afkortingen gebruikt:

MB

= = = = = = =

Moduleboekje Takenboekje

TB

Elo

Elektronisch leeromgeving

PvA

Plan van Aanpak

Ci

Context-info

Wpo

Werkplekoefening

PCT

PlanCare TryEEZ (elektronisch zorgdossier)

Inhoudsopgave

Module 4.5.1 – Dagactiviteiten opzetten...........................................................................................................3

4.5.1A Een dagbestedingsactiviteit voorbereiden .............................................................................................4

4.5.1B Een dagbestedingsactiviteit kiezen en regelen .......................................................................................6

Context-info 165 Dagbesteding voor ouderen........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Context-info 166 Levensboek als activiteit voor ouderen ...............................................................................14

Context-info 167 Werken aan een levensboek ................................................................................................16

Lijst 4.5.1 Overzicht van hulpmiddelen ............................................................................................................20

Context-info 165 Dagbesteding voor ouderen

D-Talent | 2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online