00661960011

Ja/Nee Toelichting

Organisatie

6 Ik vind dat het examen goed was georganiseerd.

 Ja  Nee

7 Alle materialen en middelen die ik nodig had bijhet beoordelen, waren beschikbaar.

 Ja  Nee

8 De omgeving van het examen was geschikt voor de uitvoering van de opdrachten.

 Ja  Nee

Ja/Nee Toelichting

Beoordeling

9 De beoordelingscriteria war (vooraf) duidelijk voor mij.

 Ja  Nee

10 Ik vind dat er eerlijk en juist beoordeeld is.  Ja  Nee

Gemiddeld geef ik dit examen een:

Onvoldoende

Goed

Andere opmerkingen over het examen:

Handtekening Beoordelaar(s):

Conclusie: [In te vullen door Examencommissie]

96 KWALIFICEREND DOSSIER

Made with