292549253 efter elena

Oversigt

over

Dødeligheden og Befolkningens Tæthed

i !K j ø b e n li a v an

1855 - 64 .

Ved

Dr. P. Knudsen.

Med et Kort.

Kjøbenhavn. B o g h a n d l e r ZF. H . E i b e s ZForlag,

Louis Klcine Bogtrykkeri.

1865

Made with