DetSuhrskeHusKøbenhavn_1749-1899

BOGENS DEKORATIONER TEGN ED E AF HANS TEGNER B ILLED ERN E I TEXTEN TEGNEDE AF KARL JEN SEN OG TOM PETER SEN

TRÆ SN IT OG Æ TSN INGER UDFØRTE AF F. HENDR IKSENS REPRODUKT IONS-ATELIER TRYKT SOM MANUSKRIPT I 300 EXEMPLARER I N IELSEN & LYD ICHES BOGTRYKKERI

PAA HAANDGJORT MARAIS- PAPIR BOGENS BIND ER UDFØRT HOS UN IVERSITETSBOGB INDER D. L. CLÉMENTS E FTER F .

Made with