591169521

Indholdsfortegnelse.

Indledning'.............................................................

1

a. Sekretariaterne....................................................................... 3 1). Kassererkontoret....................................................................... 4 Distriktsforstandernes Yilkaar ....................................................... 3 I. Distriktsforstanderens Opgave samt personlige Forhold og Optræden i Enihedssagor....................................................... 9 A. Forholdet til de Trængende............................................... 9 B. Forholdet til Kredsinspektørerne.............................................. 41 C. Forholdet til Kommunelægerne....................................... • • • 13 I). Forholdet til Fattigvæsenets Arbeids- og Forsørgelses­ anstalter ..................................•................................................ 13 E. Forholdet til forskjellige Institutioner og Personer.......... 14 II. Distriktslorstanderons Virksomhed med Hensyn til Hjælps T ilstaaelse........................................................................................ 19 A. Forundersøgelse og Afhøring................................................ 13 B. Hjælpens Bestemmelse............................................................ 28 1. Almindelige Kegler.............................................................. 28 2. Arter af Hjælp og Regler for dens Anvendelse i de enkelte Tilfælde . . , ............................................................ 30 Egentlig Fattighjælp............................................................ 30 Indledning ........................................................................ 30 a. Sygehjælp.................................................................... 31 I Hjemmet........................................................... 31

Hospitalshjælp.............................................................. 33 h. Hjælp til Livets Ophold............................................ 30 Understøttelse i Hjemmet ........................................ 37 Naturalhjælp............................................................ 37 Pengehjælp.............................................................. 41 Interimshjælp...................................................... 42 Pleiehjælp............................................................ 40 Fast Almisse ...................................................... 50

Made with FlippingBook flipbook maker