Marianne Luitjes en Ilona de Zeeuw-Jans - Ontwikkeling in de groep

1  | Kinderen en groepen

zaam om de regels, normen en waarden plenair na te bespreken, zodat iedereen weet wat in andere groepjes besproken is. In de bestorming kunnen opdrachten worden uitgevoerd in subgroepjes (bij- voorbeeld een tienkamp of een speurtocht) of in de gehele groep. De opdrachten in deze fase bieden de deelnemers de mogelijkheid voor zichzelf op te komen, hun kwaliteiten in te zetten en daarvoor waardering te krijgen van de anderen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te experimenteren met zijn rol in de groep. In de prestatie is het belangrijk om geregeld opdrachten te doen met de hele groep, eventueel in competitie tegen een andere groep (zorgt voor een samen- bindend gevoel). Voorbeelden zijn het bedenken van een toneelstuk of een vlot bouwen. Het thema dient hier ‘samen’ te zijn. In de opheffing is het raadzaam om een activiteit te plannen waarmee de stap naar de buitenwereld gemaakt wordt. Dat kan een afsluitende barbecue zijn waarvoor ook de ouders uitgenodigd worden, een musical waarbij ouders aan- wezig zijn of een slotfeest met mogelijkheden om afspraken te maken met elkaar, adressen uit te wisselen en banden voor de nabije toekomst te bezegelen. Na bij- voorbeeld een socialevaardigheidstraining kun je jongeren elkaar tips op papier laten geven of een kaartje waarop staat wat ze nu goed kunnen. Deze kunnen mee naar huis genomen worden.

48 |

Made with FlippingBook flipbook maker