K0226 DEMO Inspelen op innovaties

Niveau: 4

Cohort:

Studentnummer:

Examenkandidaat:

Keuzedeel

Reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen in het kader van innovatie

Opdracht

Je hebt de afgelopen periode kennis gemaakt met de ontwikkelingen en innovaties in je vakgebied. In jouw portfolio heb je de resultaten vastgelegd van de werkzaamheden: ● Je bent ben je op zoek gegaan naar relevante vaktijdschriften en vakbeurzen.  ● Je hebt collega’s en mensen die werkzaam zijn in de branche gevraagd om informatie over actuele ontwikkelingen. ● Je hebt onderzocht welke innovaties jouw werk in de nabije toekomst zullen beïnvloeden. Daarbij heb je gedacht aan ontwikkelingen op verschillende terreinen zoals medisch, technisch, maatschappelijk en commercieel. ● Je hebt ook goed gekeken wat die innovaties voor jouw werk en bedrijf betekenen. ● Je hebt onderzocht welke (bij)scholingsmogelijkheden er zijn om je verder te ontwikkelen in jouw vakgebied. ● Je hebt vervolgens een selectie gemaakt uit het aanbod van scholing en/of andere activiteiten waarmee jij jezelf verder kunt ontwikkelen als vakman/vakvrouw.

Tijdens het examen verantwoord je hoe je aan dit keuzedeel hebt gewerkt.

Je kunt uitleggen wat je hebt geleerd.

● Je kunt de kansen en bedreigingen als gevolg van innovaties benoemen. ● Je kunt uitleggen hoe je verzamelde informatie en ideeën kunt delen met vakgenoten. ● Je kunt uitleggen hoe je relevante scholing, beurzen en vakbladen uit het totale aanbod selecteert. ● Je kunt je eigen ontwikkelpunten benoemen. Je school bepaalt in welke vorm het examen plaatsvindt. Dit kan een examengesprek, verantwoordingsverslag of presentatie zijn.

Resultaat

De beginnend beroepsbeoefenaar heeft goed in beeld wat er van hem verwacht wordt. Hij heeft een compleet beeld van de veranderingen/innovaties in de branche en onderneemt de benodigde acties, zowel m.b.t. de eigen ontwikkeling als de bedrijfsvoering.

Beoordelings- vorm

Bewijsstukken ● Volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier (Examinator) Inkijkexemplaar

pag 8 van 32

paraaf

Examen Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4K0226 niveau 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker