MeddelelserOmUrteOgIsenkræmmerSamtSukkerbagerlavet_1693-1861

INDHOLD.

Side I Lavets Tilbliven og O rgan isation ....................................... 1. II Lavets Historie 1693—1861 ................................................... 27. III Urtekræmmerforeningens Historie 1862—93 .......... 226.

Made with