Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

5:47 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ Ǹⲛⲓⲥϧⲁⲓ Ȋⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ Ǹⲛⲁⲥⲁϫⲓ 6:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉⲙⲏⲣ Ȉⲫⲓⲟⲙ Ȋⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ Ȋⲧⲉ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲇⲟⲥ 6:2 ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ Ȋⲥⲱϥ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ Ǹⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ Ǹⲛⲁϥⲓⲣⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲱⲛⲓ 6:3 ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 6:4 ⲛⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡϣⲁⲓ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 6:5 ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ⲟⲩⲛ Ȋⲛⲉϥⲃⲁⲗ Ǹⲡϣⲱⲓ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȉⲙⲏϣ ⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ Ȉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁϫⲉⲙ ⲱⲓⲕ ⲑⲱⲛ Ǹϣⲱⲡ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲙ Ȋϫⲉ ⲛⲁⲓ 6:6 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲉϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁϥⲣⲱⲟⲩϣ Ǹⲁⲓϥ 6:7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ Ϩ Ȋⲥⲁⲑⲣⲉⲓ Ȋⲱⲓⲕ ⲛⲁⲣⲁϣⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϭⲓ Ȋⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ Ǹⲫⲟⲩⲁⲓ 6:8 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲁⲛⲁⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲥⲟⲛ Ȋⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 6:9 ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲗⲟⲩ Ȉⲡⲁⲓⲙⲁ Ǹⲟⲩⲟⲛ ό ⲛⲱⲓⲕ Ȋⲓⲱⲧ Ȋⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲃⲧ φ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲫⲟϩ Ǹⲑⲱⲛ Ȋⲛⲁⲓⲙⲏϣ 6:10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ Ȋⲥⲓⲙ Ȉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲁⲩⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲓⲙ ⲧⲟⲩⲏⲡⲓ ⲉⲩⲉⲣ ό Ȋϣⲟ 6:11 ⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲛ Ȋⲛⲓⲱⲓⲕ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲁϥϯ Ȋⲛⲏ ⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲧⲉⲃⲧ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲁϣϥ 6:12 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩȔⲓ ⲡⲉϫⲁϥ Ȋⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩϯ Ȋⲛⲓⲗⲁⲕϩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩⲟ ϫⲉ Ȋⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲧⲁⲕⲟ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ

5:47 ⲉϣϫⲉ ϞⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲥϩⲁы ϜⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ: 6:1 ⲙϞϞⲥⲁ ⲛⲁы ⲁ ϖϨ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ Ϟⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ Ϟⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ Ϟⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ. 6:2 ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲏϩ Ϟⲥⲱϥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϜⲙⲁыⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲉϫϞ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ. 6:3 ϖϨ ϭⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϜ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ Ϝⲙⲁⲩ ⲛϜ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 6:4 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ Ϟϭⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡϣⲁ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. 6:5 ⲓⲥ ϭⲉ ⲁϥϥы ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁы ⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ Ϝⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ Ϝⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲉⲡ ⲟⲉⲓⲕ ⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲁы ⲟⲩⲱⲙ 6:6 Ϟⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁы ⲇⲉ ⲉϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ Ϝⲙⲟϥ. Ϟⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲁⲁϥ. 6:7 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙϞϣⲏⲧ Ϟⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ Ϟⲟыⲕ ⲛⲁⲣⲁϣⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫы ⲟⲩⲕⲟⲩы. 6:8 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ Ϟⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 6:9 ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ Ϝⲡⲉыⲙⲁ ⲉⲩⲛ ϯⲟⲩ Ϟⲟыⲕ Ϟыⲱⲧ Ϟⲧⲟⲟⲧθ ⲛϜ ⲧφⲧ ⲥⲛⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁы ⲉⲩⲛⲁϦ ⲟⲩ Ϝⲡⲉыⲙⲏⲏϣⲉ. 6:10 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ Ϟⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ. ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ. ⲁ Ϟⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϦ ⲁϯⲟⲩ Ϟϣⲟ. 6:11 ϖϨ ϭⲉ ⲁϥϫы Ϟⲛⲟыⲕ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣϤϩⲙⲟⲧ ⲁϥϯ Ϟⲛⲉⲧⲛⲏϫ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫыⲧθ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϟⲧⲃⲧ. 6:12 Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ Ϟⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϞϞⲗⲁⲕϜ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ.

BS19

Made with FlippingBook Learn more on our blog