Stod-sus desember 2022

desember 2022 nr 3 53. årgang Løssalg kr 30,-

Utgiver: Stod Frivilligsentral

Annonsepriser: Neste utgave:

Stoff:

kr. 1 300 for 1/1 side kr. 750 for ½ side kr. 550 for 1/3 side kr. 375 for ¼ side kr. 500 lag og org. kr. 50 kjøp/salg/familie

april 2023

Alle som ønsker kan sende stoff til Bygdabladet.

Frist for annonse og stoff:

1. april 2023

Saker som ønskes dekket,

Trykk:

Ring: 941 73 476

Stod Frivilligsentral

Brev: sendes Frivilligsentralen e-post: frivillig@stod.no

Layout: Anne Irene Kne = inkl. mva

Åpningstider på Frivilligsentralen : Mandag: stengt Tirsdag - Fredag: 10-14 Ved behov: ring: 941 73 476

INNBETALINGER TIL STOD-SUS 04.07.22-15.12.22 Tusen takk!

Grete Lovise Johansen, Janne Aarseth, Tonje Lynum, Jorid Skevik Sletterød, Svein Erik Bjørken, Anne Hulbækdal, Vibeke Hansen, Tor Jonstad, Geir Aunan, Sigrid Marie Sundfær, Guri Sande, Marthe Husby, Sissel Meland, Synnøve Viken, Knut Robert Barstad, Karin Ryen, Lillian Wåde Nordstrøm, Marit Røli, Målfrid og Arnfinn Sørhøy, Det har kommet inn flere betalinger uten navn, så vi takker for alle bidrag – alle betyr like mye

God jul og godt nyttår!

Konto nr. 1503.03.26439

Vi hjelper deg med alt du trenger en rørlegger til, og leverer komplette bad og våtrom.

Avdeling Steinkjer Avdeling Verdal Telefon: 741 70 970

Luciafeiring i barnehagen Et barn er født i Betlehem Her kommer rollelisten (bilde på framsiden: Josef: Nils Torstein Maria: Ingrid Kongene: Emilian, Ben Viggo og Erik. Engler: Edle, Kristina og Markus.

Se så fint de har dekorert i vinduene!

Juletrefester 2022

3 . j u l e d a g - S t o d s a m f u n n s h u s k l . 1 3 - 1 5 F a m i l i e k r . 1 8 0 , - V o k s e n k r . 6 0 , - B a r n k r . 4 0 , - K a f f e o g k a k e r i n n g å r i b i l l e t t e n . J u l e t r e f e s t e n a v s l u t t e s m e d f a k k e l t o g t i l s y k e h e i m e n k l . 1 4 . 3 0 .

F a k l e r s e l g e s v e d i n n g a n g e n . A r r a n g ø r : 4 . t r i n n B i n d e s k o l e

4 . j u l e d a g - S u n n a n g r e n d e h u s k l . 1 6 . 0 0 V o k s n e k r . 7 5 , - B a r n k r . 5 0 , - U n d e r 2 å r g r a t i s L e k e r o g s a n g r u n d t j u l e t r e e t K a k a o , k a f f e o g s e r v e r i n g A r r a n g ø r : S u n n a n g r e n d e h u s

Kanskje kommer nissen?

“Guttetur” En dag i oktober var noen voksne gutter på en trivelig gaidet tur i Laupsmarka. Med Einar Finstad som turvert fikk vi høre om bosetting, eier – og slektskapsforhold, skogskjøtsel m.m. Turen ble avsluttet med kaffekos i en nyoppført gapahuk på PYNTEN. Det ble poengtert at ved oppføringen var det satset på gjenbruk og materialer fra nærmiljøet. Fra denne plassen er det en flott utsikt som ga grunnlag for å svippe innom mange «toppturer», ikke fysisk men geografisk. Med på turen var: Odd Halseth, Arvid Hatling, Erling Hatling, Otto Hatling, Geir Aunan, Leif Verstad og Einar Finstad. Leif Verstad Siste nytt er åpent møte med kommunepsykolog Trude Hoff. Hun snakket om «laget rundt oss», store og små. Vi er så held ig som bor i Stod, her har vi flotte muligheter for å skape de beste rammene, fine oppvekstsvilkår og godt samhold. Tusen takk for at dere som kom tok dere tid til dette, det var så viktig at akkurat du kom. BEFEST – Bedre fellesskap og inkludering i Stod Som mange kanskje har fått med seg har vi et stort fellesskap sprosjekt i Stod som vi har kalt BEFEST. Dette er det andre året vi jobber med dette prosjektet, og vi har akkurat fått innvilget for et år til. Vi mottar skjønnsmidler fra Statsforvalteren via Binde skole og Steinkjer kommune. Dette er et samarbeid på tvers av mange felt. Vi har en styr ingsgruppe som består av rektor og FAU-leder på Binde skole, daglig leder og eierstyret i Marisletta barnehage, folkehelse koordinator i Steinkjer kommune, Stod sanitetslag, Stod frivilligsentral og distriktssenteret. I tillegg har vi en gruppe på 20 personer som kalles «Stod-ambassadører», det er disse som representerer «folket» i bygda og har ansvaret for å dra med seg sine meninger inn i diskusjon samt å spre informasjon ut igjen. Som resultat av BEFEST har vi flere konkrete tiltak vi har satt i gang; ungdomsklubben Treffpunktet, Sommersprell i Stod, dagengler i skolegården, samarbeid mellom skole/barnehage og frivilligheten, kompetanseheving blant ansatte, foresatte, instruktører, trenere etc.

Det var spesielt én ting som satt litt ekstra tankeprosesser i sving. Hoff la fram at vi alle er verdt en 1000-lapp (fordi det er den største seddelen vi har). Selv om noen 1000-lapper er krøllet og kanskje har noen skader så er de fortsatt like mye verdt som en helt strøken 1000-lapp. Det er viktig å ta med seg videre. Håper at alle som kom på møtet ble inspirert og sitter igjen med en god følelse, og at dere har lyst til å jobbe videre med dette. Hilsen styringsgruppa i BEFEST; Mari Ann Landsem Melhus, Jostein Omli, Ann Inger Sørli, Iselin Grønneberg Kluken, In grid-Marie Aassve-Aune, Stine Strand, Grete Waaseth og Nina Rygg Tusen takk! Stod idrettslag ønsker å sende en takk til disse to flotte guttene som har stått for klipping av fotballbane under fotballsesongen. Sondre Meland og Tobias Haugbotn har klippet gresset tre ganger i uken, og det har gitt gode resultater. Vi har et flott anlegg med en veldig fin bane.

Bo i Stod Bolystgruppa Bo i Stod går på med stort engasjement for å tilrettelegge for nye boliger i Stod. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Steinkjerbygg AS. Akkurat nå ser vi nærmere på: - Leiligheter i Vassinghaugen - Leiligheter og eneboliger i Berethaugen - Alternative områder for frittstående boliger Vi planlegger også tiltak for å gjøre tomtene som ligger ute for salg mer attraktive. Det blir også tatt kontakt med Steinkjer kommune angående frittstående boligtomter. Vi ønsker veldig gjerne kontakt med alle dere som vur derer å kjøpe leilighet eller bygge enebolig i Stod. Å få kunnskap om behov og ønsker gjør det enklere for oss å løfte fram attraktive løsninger. Du kan også tegne deg som mottaker av infobrev med tema leiligheter/tomter på e-post. Ta kontakt med Marthe Veie, tlf. 908 78 433 eller Frivilligsentralen, tlf. 941 73 476. Abonner på vårt nyhetsbrev: Å bygge bolig eller kjøpe en leilighet er en stor beslutn ing. Vi ønsker å nå deg som av og til, eller rett som det er, drømmer om leilighet eller enebolig. Abonner på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om arbeidet med tomter, leiligheter og eneboliger i Stod. Den nye brosjyren om Stod Har du sett den nye brosjyren som har blitt laget om bygda Stod? Denne flotte brosjyren er laget i samarbeid med flere aktører, og det er bolystgruppa Bo i Stod med Tove Hatling Jystad som leder som vi kan applaudere for at brosjyren har kommet ut. Her kan dere finne brosjyren digitalt; https://www.stod. no/om_stod/ Du kan også få den fysisk om du kommer innom Frivilligsentralen. Sjekk også den kule QR-koden som Atilla Haugen og Veronica Lian har stått for (PS! Husk lyd).

Du vil ofte finne nyheter på facebook og www.stod.no men i nyhetsbrevet vil du få grundigere informasjon og nytt om tema som ikke legges ut på nettet. Du vil også få invitasjoner til arrangement om temaet. Tips også besteforeldre, sønner og døtre, slekt og venner om denne muligheten. Send en epost til frivillig@stod.no for å få tilsendt nyhetsbrev. PS! Gratis, naturligvis.

Tusen takk til alle bidragsytere; Emma Andrea Johansen (fotograf) Fagtrykk Lindseth Reklame Biodrone Bolystprosjektet i Stod Sparebank1 Midt Norge Bygdemiljøet skaper vi selv

Jæktsmedgata 6 7725 Steinkjer Telefon: 932 36 039

Bolystmøte

Bolystmøte på Sunnan 7. november hadde vi bolystmøte på Sunnan grendehus. Bolystarbeid er en arbeidsmetode for helhetlig lokal sam funnsutvikling. Likeverdige partnerskap mellom innbyg gere, næringsliv og ansatte og folkevalgte i kommunen utgjør rammene for utviklingsarbeidet. I bolystarbeidet har vi flere grupper som jobber med ulike prosjekter i bygda. Noen avvikles fordi prosjektene er ferdige, andre avvikles fordi man ikke kommer videre, mange fortsetter jobben lenge mens det stadig kommer nye grupper for å jobbe med nye ting. Det er spennende når ting er i utvikling, og ekstra spennende og flott er det når så mange ønsker å stille opp for å skape noe sam men. Per dags dato har vi sju aktive grupper med flere unike medlemmer, og det var akkurat disse som møttes i går på Sunnan. Jacob Almli som jobber i Steinkjer Næringsselskap startet møtet med et innlegg om verdiskapingen i Stod (post nummer 7717). Dette var en interessant gjennomgang hvor vi fikk innblikk i hvor mange arbeidsplasser vi har i Stod og hva dette utgjør for økonomien i kommunen. Resten av møtet var en arbeidsøkt i gruppene som ble avsluttet med en presentasjon fra alle gruppene i felles- skap til slutt. Under her kan du lese kort om hva grup pene jobbet med i går for å få et innblikk i hva som skjer på et slik møte. Estetikk i lokalmiljøet; Margrete Hanssen Vang, Bendik Binde Bratberg og Marianne Skei. 1. De ønsker å pryde hallveggen slik at det blir et blik kfang for alle som besøker eller kjører forbi. Det er ønskelig med noen profesjonelle folk som kan gjøre dette skikkelig kult. 2. Infoskilt i Stod; Binde, Sunnan og Fossem. Med design som kartet som Lindseth design ordnet til Stodbrosjyren. Her må man ha inn alt av info om

badeplasser, parkering, turer, fiskeplasser etc. 3. Julegate. Det hadde vært fint med ei julegate med belysning. Men hvor kan man plassere denne slik at flest mulig kan se den? 4. Fli opp langs Stodvegen for å gjøre det finere å se på og kjøre gjennom Stod. Ulike tanker rundt dette; konkurranse om å ha den fineste avkjørselen? Flittig bruk av ryddesag rundt omkring. Framsnakking + smitteeffekt = forskjønning. 5. Svartegårdsparken på Sunnan har mye potensial. Stodturer; Karin Ryen, Einar Martin Finstad og Tomas Arnesen. De har brukt et stort kart og har markert 20 eksisterende stier. I et langtidsperspektiv ønsker vi å få merket dette med fellesmerking, med de grønne skiltene som er andre plasser også. Her må det jobbes med grunneiere for å få avtaler med tillatelser til å merke og jobbe med stiene. Få stiene inn i kart, og med informasjon om parkering. Dette bør komme inn i kartet som estetikkgruppa snak ket om. Bo i Stod; Tove Hatling Jystad, Marthe Veie, Jørgen Binde, Atilla Haugen, Morten Binde Bratberg, Roar Hatling Jystad og Randi Torås. 1. Leilighetsbygging; se videre på tomta på Vassinghau gen. Analysejobb; hvem vil flytte dit? Møte i februar for folk som er interessert. 2. Tomter. Vi leste i avisa at det finnes 55 tomter i Stod, det syntes vi hørtes spennende ut. Vi vil finne ut hvor disse tomtene er og jobbe videre med dette. Berethaugen; rydde for å gjøre det fint og attraktivt. Presentasjon på nett; filme 3-4 områder med boen heter til arealplan. Neste plan; digitalt møte med Steinkjerbygg.

Nye servicetilbud i Stod; Marita Rokne, Lena Langfjord Jenssen og Anne Britt Myhr. 1. Sjekke muligheter for å utvikle tjenester for alle al dre. Dette kan være barnevakt, ekstra besteforeldre, transport, brøyting, renhold, ledsager, annen praktisk hjelp etc. Hvordan kan man organisere dette? Det kan blandes mellom lønnet jobb og frivillighet. Kanskje er det en mulighet for ungdommer med ekstrajobb? 2. De ønsker også å se på om det er behov for mer akti viteter for eldre; trening, møteplasser etc. Allerede tilbud i Stod er veldig bra, kan nevne tacofredag, kveldsmat, klubb og duppe, fredagskaf fe… ‘ 1. Kanskje finnes det noen mulighet for at noen kan begynne med catering i Stod? Ekstra spennende med lokalmat som vi har mye av i Stod.Digitalisering; be hov her som må dekkes? Bestilling av tjenester? 2. Må ha en base hvor alt kan samles; muligheter for etterbruk av Stod sykeheim? Konkurransedyktige lokalmiljø; Svein Myhr, Bjørnar Valøen, Emma Andrea Johansen, Jacob Almli og Torleif Nerbøvik. à LANDBRUKET. Vi må skape merverdi på gårdene. Gjøre det stuerent å tjene penger i Stod. Hvilke aktører kan bidra for å skape noe? Forskning, industrimiljø etc. Det skjer mye på Valøya, det bygges kraftverk der. Kan man skape noe mer, produksjon, foredling… Hvordan skape en virksomhet som tjener penger? Koble på flere gårdbrukere. Etterbruk av Stod sykeheim; Aud Ramberg, Grete Volan, Elin Vikan Røsæg, Marthe Solnes Persgård, Lars Arve Nervik. Noe av bygget er i bra forfatning, mens den eldre delen er dårlig.

Gruppen jobbet med å se på hvilken alternativ bruk dette bygget kan ha. I en kombinasjon med flere ting så må dette utredes og jobbes videre med. Det er viktig med samskaping her; Stod + Steinkjerbygg + Steinkjer kom mune. BEFEST – Bedre fellesskap og inkludering i Stod; Nina Rygg og Silje Mari Hellem. 1. Det skal arrangeres et stort fellesmøte neste uke (torsdag 17. november). Dit kommer kommunep sykolog Trude Hoff for å snakke om «laget rundt» barna, ungdommene og resten. Dette er et viktig møte som arrangeres i samarbeid med Binde skole, Marisletta barnehage og alle lag i bygda. Det er en forventning om at ansatte i skole og barnehage, fore satte, trenere, instruktører og andre stiller på dette møtet slik at vi i fellesskap inspireres til hvordan vi kan skape best mulig felles rammer rundt oss. 2. Sommersprell i Stod; starte allerede i januar med å lage grupper, få ansvarlige, søke midler, frivillige etc. Få flere lag til å ta mer ansvar slik at arbeidsoppgaver fordeles. Dette er bare et veldig lite utdrag fra det gruppene job bet med, anbefaler å ta kontakt dersom du ønsker å høre mer. Tusen takk for et flott møte på Sunnan til alle dere som tok dere tid til å møte. Fort sett den gode jobben dere gjør! Til dere som syns dette ser spennende ut å være med på er det bare å melde sin interesse til Nina på Frivilligsentralen.

Årets Steinkjer-ambassadør

Denne prisen skal gå til en person som er kjent for sitt engasjement, omtenksomhet og inkludering. «Årets Steinkjer-ambassadør har vært en viktig talsper son for samarbeid og for videreutvikling av landbruket i Steinkjer. Hun er kreativ og har stor arbeidskapasitet. Hun har i bygda hun kommer fra vært en mangeårig ildsjel i frivillige lag og organisasjoner. Det nådde kanskje en topp da hun sto i spissen for et arrangement som fikk stor oppmerksomhet i hele landsdelen.» Vi sender en gratulasjonshilsen til Tove og heier på hennes engasjement for Steinkjer og Stod!

Årets Steinkjer-ambassadør er vår egen Tove Hatling Jystad! (Foto: Steinkjer næringsforum)

Kryssord - del 1 av Bjørn Tore Stene

Septemberkryssord 2022 Bjørn Tore Stene

VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Småsover 8 Høster korn 9 Kroppsdeler 11 Figur i svensk bokserie 14 Bule 16 Amerikansk forfatter 17 Skrål 19 Uhyra 21 Plattform 23 Sildre 24 Aktuell høstaktivitet

LODDRETT 1 Butikkjede 2 Låver 3 Sjødyr 4 Person fra Bergen og omegn 5 Trekke 6 Siri Solvang 7 Ordner 10 Skal 12 Stillhet 13 Smålig 14 Sykdom 15 Varslingslyd fra skip i tåke 16 Smådryppe 18 Gave 19 Dypvannsfisk 20 Slektning 22 Roald Nilsen

Kryssord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Løsningene finner du bak i bladet.

Barnekryssord av Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD SEPTEMBER 2022 Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD

1/3 VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Avfall, rusk og rask 7 Styre 8 Ikke helt våken 9 Like bokstaver 11 Kristian Reitlo 12 Ikke de 13 Løpe etter 16 Fins

LODDRETT 1 På hodet 2 Lapp 3 Pålegg 4 Lure 5 Birger Arnesen 6 Let 9 Vikingvåpen 10 Jentenavn 13 Veiding 14 Ovnsavfall 15 Stort skogsdyr (omvendt) 18 Grønnsak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17 Guttenavn 19 Hold opp! 20 Dagfestet

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Løsningene finner du bak i bladet.

1/3

Kryssord - del 2 av Bjørn Tore Stene

Desemberkryssord 2022 Bjørn Tore Stene

VANNRETT 1 Vilkåra 5 Fotballklubb 8 Spesielle dyr fra Australia

LODDRETT 1 Gårdsnavn i Stod 2 Mannsnavn 3 Selvom 4 Grasdyrkingsarealer 5 Skuret 6 Militært gevær 7 Utbrudd 10 Tone 12 Seks med romertall 13 Land i Midtøsten 14 Ventetid 15 Ukokt 16 Multiplisere (omv.) 18 Tale 19 Morsom aktivitet 20 Spise 22 Bjarne Noem

Kryssord

1

2

3

4

9 Kartbok 11 Kvinne 14 Sårmerke

5

6

7

16 Belegg på metall 17 Kirkelig seremoni 19 Insekt i et utviklingsstadium 21 Nesevis 23 Lage smør 24 Pyntes i slutten av adventstida

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Løsningene finner du bak i bladet.

Barnekryssord av Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD Desember 2022 Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD

1/3 VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Fugler 7 Fisk 8 Kan det være på veiene i desember 9 Live Thun 11 To like bokstaver 12 Klokke 13 Velsmakende

LODDRETT 1 Tennes i jula

1

2

3

4

2 Farge 3 Travet 4 Julegaveprodusent 5 Ikke mi 6 Kokes til julegrøt 9 Feires den 13. desember 10 Sunn drikke 13 Graveredskap 14 Fruktbart sted i ørkenen 15 Fredsfugl 18 Nett

5

6

7

8

9

10

11

16 Omtrent 17 Gavmild 19 Snyteskaft 20 Ventetid

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Løsningene finner du bak i bladet.

1/3

Refleksløp og hinderløype i skolegården

Tlf: 90 77 18 43 Epost: husby-a@online.no - www.husbyggas.no/

Nybygg og restaurering

Tur til Lerkendal

Dette ble suksess, 2 store busser kjørte fra Stod til Lerkendal 30. oktober for å se Rosenborg-Bodø/Glimt, det var god stemning og opplevelsen ble enda bedra når Rosenborg vant 3-2! Vi hadde tegnekonkurranse for barna, der premien var signert Rosenborgtrøye, sponset av Ramirent. Vinneren ble Kristoffer Sormul Rømo.

Kristoffer Sormul Rømo viser stolt fram den signerte Rosenborgtrøyen

Bokkafé i Stod

Fredag 25. november arrangerte elevene på Binde skole bokkafé. I løpet av høsten har de hatt et bokprosjekt som de ønsket å vise fram til alle som ønsket det. Det ble servert kaffe og kaker til inntekt for elev rådet. Pensjonistene tok fredags- kaffen i festsalen, familie og venner kom for å se på. Tusen takk for alle som tok turen, det ble en trivelig fredag!

1.-4. trinn har hatt kor i høst, og de sang flere flotte sanger for publikum.

5.-7. trinn framførte flott linedance.

1. Trinn

2. Trinn

5. Trinn

4. Trinn

Tøffe maskiner «1. -4. klasse har hatt storfint besøk av forfatter og illustratør Line Halsnes. Det var noen svært konsentrerte og fasinerte elever som fikk oppleve henne i aksjon. Hun tegnet, fortalte og lagde historier sammen med elevene. Nå spørs det om vi har fått mange forfatterspirer i bygda!»

1. -4. klasse har hatt besøk av forfatter og illustratør Line Halsnes

Stod Sanitet

Ungdommen vil bo i bygda. Saniteten har besøkt 30 nye huseiere i Stod. Etterslep etter korona. Gave fra Coop Stod, Sagamat, Vilteksperten og Saniteten. Her er bilde av: Bilde 1: Marthe Bøe Øvregård Bilde 2: Trond Erik Ressem Bilde 3: Anne Kathrine Flaten Innbryn

Skolefrokost etter at ungene har gjennomført høstjogg. Tilbakemeldinger på at de setter stor pris på arrangementet og de spiser veldig godt. Egg er favorittpålegget.

Årets førsteklassinger fikk t-skjorte.

Tacofredag er populært. 150 personer kom og spiste. Superflinke damer som gjør det mulig. Stekte opp 60 pk med kjøttdeig. Ikke enkelt å få tak i nok hjelpere, men fikk god hjelp av tre unge jenter som tok ansvar for oppvask og rydding. Bare positive tilbakemeldinger. Så fint å se sambyg dinger samlet i sosialt lag igjen. Bakekurs med fokus på gjæring og elteprosesser Kursholder: Kristin Ertzaas Fredag 27. januar kl. 18-21 Lørdag 28. januar kl. 10-14 Stod samfunnshus Det kommer mer informasjon om påmelding etter jul. Spørsmål kan rettes til Vibeke Hansen, tlf. 916 83 794

Etter jul blir det blant annet arrangert matkurs og strikkeaften. Matkurs blir helga uke 4. På strikkeaften får vi besøk av Lars Lothe som strikker på en spennende måte. Han er for tiden vikar som dirigent i Binde skolekorps, og har veldig lyst til å lære bort spennende måter å strikke på. Mer informasjon kommer når dato er spikret.

Stodkveld på Hilmarfestival

– bygdakveld med det beste av kultur fra Stod 9. november var klubbscenen på Steinkjer samfunnshus full av innslag fra Stodbygda. Denne kvelden fikk Stod vist seg fram fra sin beste side, med mye publikum i salen. Karin Kristiansen og Lars Hatling ledet kvelden fra scenen som syngende og spillende verter, og publikum fikk kose seg med mange flotte kulturelle innslag. Vi fikk blant annet se Binde skolekorps, elever fra Binde skole, Roy Gundersen band, KIF’ern (Grete Volan), Forr songlag, Egil Syversbråten og Siv Hilde Bulling, «tre gutter og en bestefar», Stodbyggjin , «gjenforent for EN kveld», Stod familiemusikk.

Tusen takk til alle som bidro til denne flotte kvelden, og takk til alle som kom som publikum. Hørt av innflytter rett etter: «Æ vesst itj at det fantes så my, og så bra kultur oppi Stod.»

foto: Trine Binde Bratberg

Sluttnummeret var en sang om hvor fantastisk det er i Stod, Grete Volan er forsanger.

Elever i 5. og 6. trinn på Binde skole danser linedance.

Stodbyggjin

Ny fotballvant Her er en engasjert gjeng som bygger opp den første fotballvanten, Ole Marius Martinussen tok ansvar med å bygge moduler, så det ble en enklere jobbe å få de opp. Den ble utrolig fin og praktisk, denne har vi fått mye skryt av fra andre lag også.

Fotballvant - 3 mot 3 Fotball Norges Fotballforbund satser 3 mot 3 i barnefotballen Mestringsfølelse og å kunne ha det gøy med hverandre skal og burde være førsteprioritet i idrett for barn. NFF uttaler at treerfotball i aldersgruppen fra 7 år og

nedover egner seg da dette er bedre tilpasset spillernes modenhet. På grunn av banestørrelsen inkluderes og involveres alle i spillet fordi ballen aldri er for langt unna. Spilleformen vil være mer inkluderende og passe al dersgruppen bedre, før de vokser og kan gå over til 5’er fotball og idretten i større rammer.

Vi er veldig stolte over å presentere hjemmearenaen vår for andre klubber og Stodbygg.

Sørlia-cup 11. September deltok vi med fire lag på Sørlia-cup. Her ble det mye aktivitet på alle lag. Flott arrangement av Sørlia IL.

J6 - April Finanger, Emely Haugbotn Stene, Malene Wennes, Kirsten Elida Aarskog, Karoline Wennes og Anna Khorechko

G6 - Mio Engstrøm-Langli, Maikel Kluken, Bosse Hårnes, Helmer Saursaunet, Kim Joar Wika, Vetle Bratberg, Emrik Breivik og Benjamin Torp

Miks 7 - Johan Ingulfsvann, Malene Rømo, Lisa Anders son, Ramona Fossum, Oliver Hårnes og Torjus Martinus sen

G9 - Adrian Gizycki, Sondre Wennes, Jacob Asprem, Roger Guin, Ailo Engstrøm-Langli, Magnus Skjelvan Strandvik, Viktor Dahl, Kristoffer Rømo og Magnus Ingulfsvann

Tlf. : 412 89 479

Årets grendecup

Vinneren av årets grendecup er Gusthaugen/Åsan, som var 17.septem ber. Vi gratulerer og sender en stor takk til alle som var med på Bygdadag 2022 i Stod! Tusen takk til klubbhusgjengen som ordnet fantastisk mat, takk til bedrifter som hadde stand, takk til Friske Viljer 4H som ordnet natursti, takk til Stod sanitetslag som sponset Gokart for barn! Dette ble en skikkelig trivelig dag! Se video fra bygdadagen som ligger på Stod Idrettslag sin Facebook-side, mye liv og røre

Årets vinnere er Gusthaugen/Åsan

Nissen på Østgårdhaugen

God jul og godt nyttår!

Jørn Ringseth har satt opp en stor nisse på 10 meter. Den e større enn nissen på Byafossen, som han selv nevnte da den ble satt opp 1. desember. Venner og familie var samlet i den anledning. Grilling og oppheising av nisse.

Julegrantenning Da var julegrana utom klubbhuset tent. Juletregang, julemusikk, kaffe og kaker. Nissen hadde hørt rykter om at det var så snille barn oppi Stod, så han tok turen for å hilse på. Tusen takk til initiativtakerne og alle som tok turen. Ryktene sier: OJ SÅ SVÆRT!!!

Ved juletrefoten og treet, Morten Binde Bratberg og Roar Hatling Jystad

På kjøkkenet og solgte kaker var Sigrid Elise Hølaas Gangstad og Christina Carlson foto: Trine Binde Bratberg

foto: Sigrid Elise Hølaas Gangstad

Vi bygger og vedlikeholder store og små prosjekter for offentlige og private kunder. www.kurtbye.no

Det var vanlig med rotter i Stod før i tida Av Trine Binde Bratberg Nylig var det en reportasje på Dagsrevyen om rotter i Bergen. Det krøla av rotter, ja, det var litt av et syn. Årsaken skal visst være at flere synes det er veldig stas å fôre fugler. Men det viser seg at de fôrer rotter også. Var svær ratdunge På 70-tallet da jeg var ung, ble det «fôra» rotter i Stod også. På Ratdungen, som vi kalte det. Ratdungen lå ved Bjørdalsvegen – ca. 500 meter oppover fra Sagamat i Binde sentrum. På den store ratdungen leika vi noen ganger – det vi si, vi leita etter «skatter». Vi fant vel av og til noe vi dro med oss hjem også. En gang fant en rotte veien til skolen vår! Det het seg at rotta hoppet ut i klasserommet fra en skolesekk, men jeg vet ikke om det var sant.

I løpet av ei natt gikk det to mus i fellene som sto på kjøk kenbenken. Det var i desember 2020. Mus var det i huset vårt på gården på Binde. Det var sjelden vi så dem, men jeg hørte dem. Spesielt etter at jeg hadde lagt meg. På soveromsveggen 25 cm fra puta mi, kunne jeg av og til høre mus i veggen. Da brukte jeg å banke i soveromsveggen der jeg lå, og si: «nå må du leg ge deg du også, for nå skal jeg sove». Det brukte å funke, i hvert fall ble musa stille. Tvillingrotter i fella For to år siden sprang det ei mus over kjøkkenbenken vår. Det hadde jeg aldri sett før. Det hører med til histo rien av Morten og Hilde, vår sønn og svigerdatter, var i ferd med å restaurere huset på gården. Kanskje kom den seg inn et sted der det ble skiftet en vegg? Det ble satt opp to musefeller på kjøkkenbenken, for å være sikker på å ta den lille musa. Morgenen etter var det mus i begge fellene. Det var tvillingmus i fella! Stak kars mus, men heldig for meg som bakte på den benken.

Etter at huset på gården ble ferdig restaurert, har Morten og Hilde hørt lyder i høst. Det har hørtes ut som mus – og det omtrent til samme tid hver kveld. Men nylig viste det seg å være noe annet; nemlig en rottefamilie. Nei da, tulla. Det viste seg at det var fugl i murpipa – kai som hadde laget reir. Dét var en årsaken til «muse lydene» på kveldene – og ikke minst den dårlige trekken i pipa. Men – rundt omkring står alle de små rotter. Og de skot ter, og de skotter God jul!

Skadedyrsfirmaet Oslo Veggdyrkontroll eksisterer fort satt. Denne kvitteringen på rottegift er fra 1947. Når det gjelder den Ratdungen på Binde, som besto av alt fra møbler, komfyrer, biler, ja, jeg vet ikke hva, men trolig mye matavfall, så er det rart å tenke på at det var lov å kaste alt man ville kvitte seg med utfor en skråning. Mange år før det, i 1947, var det rotter der oldefaren min drev butikk på Binde (der Eva’s Frisør er i dag). Det finnes i hvert fall en kvittering på at Martin Binde har kjøpt en tjeneste av et firma som heter Oslo Veggedyrkontroll i 1947. «Herved kvitteres for utlagt rottegift i Deres eien dom», står det på kvitteringen. Prisen for gifta var kr 24. Da jeg så denne kvitteringen for et par år siden, spurte jeg faren min, Per, om han husket at det var rotter i bestefarens butikk. «Jeg kan ikke si jeg husker at vi så rotter, men det var det kanskje» , sa han. Tørka rotte i fjøsveggen Jeg husker at vi så restene etter ei rotte da vi restaur erte fjøset på gården vår på Binde for ca. 35 år siden. Rotta var liksom «tapetsert» - tørka inn mellom noe stenderverk på en vegg. Dermed må det også ha vært rotter på gården vår en gang. Men slik var det – den gang. Måtte unngå rotter i butikken

De to små musene hadde forsynt seg godt av pepper- kake-hjertene som lå på kjøkkenbenken. Jeg trodde først at det var barnebarnet mitt Vetle, som hadde tjuvspist på dem.

TV-aksjon 2022

TV-aksjonen NRK 2022 gikk i år til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medis iner til mennesker som trenger det mest. Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Dette er ofte men nesker i sårbare livssituasjoner. Årets TV-aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal

deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. 23. oktober var det mange frivillige som tok en fin søndagstur med bøsser for å samle inn penger til dette formålet, også i Stod. Tusen takk til alle dere som tok dere tid til denne søndagsturen, og like stor takk til dere som ga. Nina Rygg, daglig leder Stod Frivilligsentral

Karin Ryen, Marthe Braseth og Inger Finstad

Anne Brit Finanger og Erling Andreas Innbryn

Bjørnar Valøen, Pia Måsæval Arntzen og Svein Myhr

Margrete Vang Hanssen, Nora og Jenny Åstrøm

Ingrid Elise Tanem og Thomas Finstad

Kristoffer og Malene Sormul Rømo

Hilsen fra Marisletta barnehage

Det har vært mange nydelige høstdager, og vi har vært på flere fine turer. Furu-gruppen nyter god-været i Lia, og Gran-gruppen har kommet seg til Laupshøgda.

Vi trener både kropp og hode – mye tid brukes på bøker, og vi har bokstaver og tall overalt. Slik lærer man en hel masse uten å tenke over det.

Å være hjelpsom, og det å sette pris på å få hjelp av en venn, er også noe vi legger opp til i hverda gen. Her får Oskar hjelp av Synnøve – knapper er ikke enkelt. Men garder obesituasjonen er en fin stund når den er preget av samarbeid. Ikke minst er det hyggelig å kunne være til nytte – og det er barna gode på! Og det aller viktigste i barnehagen: gjøre noe morsomt sammen! God jul fra Marisletta barnehage

Renovasjon informerer:

Fretex tar imot alt - også det som er slitt og ødelagt

Fretex er takknemlige for alt av tekstiler, tilbehør og sko. Selv om gardiner, klær, undertøy, sengetøy, tøyrester og andre tkstiler er slitt og ødelagt - så kan de brukes til materialgjenvinning, som for eksempel til isolasjon, tepper, pussefiller eller redesignprodukter. Gavene i Fretexboksene kan godt være slitte og ødelagte, men vi ber om at de er tørre og rene. Takk!!

Septemberkryssord 2022 Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD SEPTEMBER 2022 Bjørn Tore Stene

G lede - av barn, familie og venner O mtanke - i sorg og smerte D rømmer - om fremtid og visjoner J ubler - over mål og fremgang U tfordring - i nye muligheter L øfter - i felleskaP og bønn

Løsning av kryssord - del 1

Kryssord

1 E L

2 L E

3 R Å

4 S

5 D Ø

6 S

7 R T

BARNEKRYSSORD

X

E

1 H Å

2 B

3 O S T

4 N

8 T R E S

T 6 S 8 Ø 11 K 15 G

K E R

5 B A 10 S

9 A R

10 M E R I

Å 7 R 9 S 12 V 16 E R 20 D

O

A

R 11 A

12 R

13 N Å

14 K

15 U L

T

R

16 P I 21 P L

17 O L

18 L

R

O E

13 J 17 A

14 A

19 U D Y

20 A E

I

E 18 E R

R

22 R

R 19 I

S

L

E R

O N G N E A

23 R I N

K

K

E

24 E L G J

A

T

E

R

T

A K T

3/3

Desemberkryssord 2022 Bjørn Tore Stene

3/3

BARNEKRYSSORD Desember 2022 Bjørn Tore Stene Løsning av kryssord - del 2

Kryssord

1 K R

2 A V

3 E N

4 E

5 B R

6 A

7 N K

BARNEKRYSSORD

I 8 P P 11 E 16 E G

N

1 L Æ

2 G

3 R

4 N

A 6 R

U N G

D Y R A S E

5 D

9 A T

10 L

Y 7 S

U

E

I

8 I

12 V

13 A A

14 A

15 R R

I

L

D

S

9 L

10 T

11 S 15 D

17 D Å

18 P

S

I R

12 U 16 C

13 G 17 R E

14 O A S

19 L A R

20 E R

R

E 18 S Ø

V

21 N E B

22 B

E T E N E K

A 19 N

U

23 K I N

A

I

E

20 A

24 G R A N

D

V

E

N

T

T R E

3/3

3/3

UEFA playmakers Stod idrettslag er i gang med UEFA playmakers. 16. November var Lene og Marianne hos NFF Trøndelag på besøk i vårt flotte klubbhus med informasjon om videre prosjekt. Vi har med oss tre ungdommer på laget som skal være trene re; Ingeborg Hatling, Karen Anna Brøndbo og Thea Moe Viken. UEFA playmakers er et prosjekt hvor man ønsker å doble antall europeiske fotballspillende jenter, få flere jenter/damer til å være både trenere og dommere. Stod idrettslag er så heldige å være første klubb i gang med dette på Steinkjer, hurra!

Sellifjellrennet 2023 - Søndag 5. februar

Sellifjellrennet 2023 går fra Ogndal til Binde Rennet går som vanlig i klassisk stil i fantastiske omgivelser. Trimklasse uten tidtaking Start fra Vålen skistadion (ca. 25 km.) : Kl. 09.30 - 10.30 Start kort løype Kl. 10.00 - 11.00 Startkontingent: Kr. 70,- Trimklasse med tidtaking Start fra Vålen skistadion (ca. 25 km.) Kl. 11.30 Startkontingent Kr. 100,- Turklasse Start alle klasser fra Våla skistadion Kl. 11.30 Startkontingent Kr. 120,- Minisellifjelløypa for de yngste Start fraBjørdal til Binde skistadion - gjelder for barn opp til 10 år. Startkontingent Kr. 50,- Påmelding: www.stod.no

Dersom det ikke er påmeldt minst 100 stk innen 22. januar blir Sellifjellrennet 2023 avlyst. (Her teller ikke minisellifjellrennet) Målgang på Binde skistadion. Garderober med dusjmuligheter i Stodhallen. Matsalg og premieutdeling i Stod Samfunnshus. Der blir det salg av kald og varm mat. Det kan komme endringer på grunn av snø, is og andre forhold. Dette vil vi oppdatere

på www.stod.no, og www.ogndal.net. Velkommen til en flott skitur!

Åtte soldater døde på Tangen i 1940 – søndag ble de hedret av forsvarsministeren

«Far klarte å hoppe av toget, så han ble rela tivt lite skadd. Folk på en gård i området tok vare på han – men da måtte han ikke snakke nordlending. De ba han oppføre seg som en tomsing» , fortalte Størker Pedersen Søndag 9. oktober brukte forsvarsminister Bjørn Arild Gram mye av dagen i Stod. Han startet med å legge ned en krans ved krigsminnesmerket på Tangen, som lig ger ca. åtte km nord for Binde sentrum. Der døde åtte soldater og 40 ble skadet da toget de satt i kolliderte 3. mai 1940. Etter kransenedleggelsen deltok Gram på lunsj og foredrag i Stod samfunnshus. Det var Forr historielag som arrangerte. – Det var ca. 40 personer som kom til Tangen, og så var det ca. 70 som kom til lunsj og foredrag i samfunnshuset. Det kom flere enn vi hadde ventet, men det var veldig gledelig, sier Jon Anders Bratberg, som er leder i Forr historielag. – Vi er to år på overtid, men det må koronaen ta skylda for. For to år siden var det 80 år siden den tragiske hen Minnesteinen som står på Tangen, er et minne om åtte soldater som døde. Soldater fra IR14 Helgelands-batal jonene skulle fraktes sørover. På Tangen kolliderte toget de satt i med et tomt persontog. I tillegg til åtte døde, ble 40 skadet. En av de skadde var Størker Pedersens far, Gustav. delsen skjedde. To tog kolliderte

else av krigen aldri ble fortalt, sa Størker Pedersen. Lite bruk og kast Det var Per Jarle Eriksen fra Levanger som holdt det andre foredraget. Han har vært aktiv innen Forsvaret, blant annet som medlem av Norges Forsvarsforening (NFF) sitt presidentskap og med et stort engasjement for de Nordenfjeldske Dragoner og bevaring av kulturhis toriske verdier på Rinnleiret. Eriksen snakket først litt om militære uniformer, at det var lite med bruk og kast den gang, som i dag. – Uniformene ble omsydd flere ganger. Det ble skiftet snorer og knapper, sa Eriksen, som selvsagt snakket om felttoget i Stod. Stod var i front i 14 dager – Belastningen på bygda Stod var stor. Når man repre senterer fronten i en krig i 14 dager, merkes det. Men det var et eksempel på god motstand. Hvordan de klarte det kan man lure på, for de hadde knapt sambandsut styr. Det ble også spart på ammunisjon, noe som ble en «gave» til dem som kom etter. Det var flere etterkommere etter dem som var med i togulykken på Tangen som var til stede på historielagets minnemarkering. Før foredraget serverte historielaget gratis lunsj, og etter foredraget var det kaffe og kake. Tekst: Trine Binde Bratberg

– Far klarte å hoppe av toget, så han ble relativt lite skadd. Han gjemte seg i skogen ett døgn, og etter det gikk han til en gård – der det viste seg at de hadde bruk for en arbeidskar. Militæruniformen ble kastet, og deretter ble han dresset opp med gårdeier ens klær, da de to var noenlunde like store. Men ettersom far var nordlending, fikk han ordre om å ikke snakke. «Vær litt tomsete», sa de til han. Slik hadde det seg at min far kom til Stod, sa Størker Pedersen, som var én av to som holdt foredrag om krigen i Stod. Snakket knapt om det Gustav Pedersen døde for en del år siden. Det hører med til historien at han traff ei ung jente på en nabogård til Kluken i Stod, der han ble «tatt vare på» etter togkrasjen. Han giftet seg med Ingrid i 1944. – Det var en som sa til meg for flere år siden, at «hadde det ikke vært for toget som kolliderte på Tangen, hadde ikke du vært født». Det hadde han rett i. Når det gjelder faren min, er mitt inntrykk at folk i Stod slo ring om han, men han snakket aldri om detaljer fra det som hendte under krigen. Jeg må bare konkludere med at fars opplev

Tangen i Stod - fem menn ved bauta - 9. oktober 2022 Foto: Gunn Bratberg

Småplukk fra Forr skytterlag

INFORMASJON OM INFØRING AV SENTRAL MEDLEMS-KONTINGENT OG VÅPENFORSIKRING FRA 2023 Skyttertinget 2022 vedtok at det innføres sentral medlemskontingent og at alle skytterlag må benytte DFS sin løsning for sentral kravkjøring. Kontingentkrav for 2023 vil kjøres ca. 7-14. februar for alle skytterlag. Inntil åtte våpen blir forsikret for kun kr 100 i året fra 1.1.2023. Alle våre medlemmer som er 18 år eller eldre får dette automatisk som medlemsfordel dersom de ikke har reservert seg. Den unike våpenforsikringen, gjelder for inntil åtte våpen. Maksverdien pr våpen er på kr 30.000, og på kr 100.000 totalt ved en skade som omfatter flere våpen. Den dekker uhell og plutselige hen delser; døgnet rundt i hele verden. Egenandelen er på kun kr 1000. Er du for eksempel uheldig og mister Sauer`n i bakken på feltrunden, eller faller med jakt våpenet i skogen, dekkes skade opptil 30000 av forsikr- ingen. Prisen for forsikringen er kun på kr 100 pr år, og faktureres sammen med medlemskontingenten. Hvis det enkelte medlem likevel ikke ønsker denne gullforsikrin gen må de reservere seg i forkant. Dette gjøres i Mitt DFS, og innen kort tid kommer DFS sentralt med infor masjon om hvordan dette gjøres. På faktura som sendes ut vil det være en linje med medlemskontingent og en linje med våpenforsikring. MER INFO VIL KOMME PÅ HJEMMESIDEN TIL SKYTTER Følgende ble lagmestre på finfelt: Magne Nordtug i klasse V65 med 13/5. Odd Nordtug i klasse V73 med 29/22. Hermann Haug i klasse NV med 30/15. SAMLAGSSTEVNET FELT Magne Råde ble samlagsmester i klasse 2 med 39/19. Kan også nevne at han også ble nr. 6 totalt i klasse 2-5, V55 og EJ. Videre kan vi nevne at Bjørnar Moe ble nr. 2 klasse samt at han ble nr. 10 totalt i klasse 2-5, V55 og EJ. FELTKARUSELLEN INNTRØNDELAG Håkon Råde ble karusellvinner i klasse 2 med 68/25. Kan også nevne at han ble nr. 14 totalt i klasse 2-5, V55 og EJ. Videre kan vi nevne at Bjørnar med ble nr. 3 i klasse V55 med 78/42 samt at han ble nr. 11 totalt i klasse 2-5, V55 og EJ. TERRENGPOKAL (GROVFELT) Magne Råde vant med 30/23 og tok dermed også første aksje i pokalen. ELGPOKAL OG SVEIN UTGÅRDS MINNESKYTING 1.runde elgpokal ble vunnet av Håvard Dyrstad med 25/18. 2.runde elgpokal ble vunnet av Åge Johnsen med 25/19. Edvard Ystgård ble vinner av Svein Utgårds minneskyting med 24/17 som går på beste enkeltresultat av skytter under 40 år på 1. og 2. runde av elgpokal. LAGET OG STOD.NO FELTSESONGEN 2022 LAGMESTERSKAP FINFELT

(jaktfeltfigurer) BANESESONGEN 2022 LAGMESTERSKAP BANE

Følgende ble lagmestre: Magne Nordtug i klasse V65 med 216 poeng, Odd Nordtug i klasse V73 med 248 po eng, Hermann Haug Aase i klasse NV med 241 poeng og Morten Nordtug i klasse 2 med 345 poeng. MIDTSOMMERPOKAL BANE Ble i år vunnet av Morten Nordtug med 248 poeng og tok dermed andre aksje i pokalen. STÅENDEPOKAL BANE Ble i år vunnet av Morten Nordtug med 291 poeng og tok dermed første i aksje i pokalen. VETERANPOKAL BANE Ble i år vunnet av Odd Nordtug med 500 poeng og tok dermed sin andre aksje i pokalen. POKALKONKURRANSE FORR-KVAM-SNÅSA BANE Forr skytterlag arrangerte denne skytingen i år. Forr skyt terlag ble vinnere i år med plass siffer 8. Navn KL. SUM Plassiffer Odd Nordtug V73 249 1 Morten Nordtug 2 241 1 Bjørnar Moe V55 238 1 Arne Iver Tvestad 1 200 1 Magne Nordtug V65 229 2 Magne Råde 2 235 2 Håkon Råde 2 231 3 Leif Verstad V73 245 3 Asbjørn Nordtug V73 215 6 Plassiffer 6 beste = 8 HØSTPOKAL Beste skytter i år ble Morten Nordtug med 219,0 poeng. FELTHURTIGMESTERSKAP Vinner i år ble Håkon Råde med tiden 20,45 og ble dermed lagmester i Felthurtig. SAMLAGSSTEVNET BANE Morten Nordtug ble samlagsmester i klasse 2 med 339 poeng. Videre kan vi nevne at Odd Nordtug ble nr. 3 i klasse V73 med 349 poeng. forts...

INNTRØNDERKARUSELLEN BANE Morten Nordtug ble karusellmester i klasse 2 med 287 poeng i finalen. Kan også nevne at han ble nr. 5 blant alle i klasse 2, V55 og J. INNENDØRSSESONGEN 2022 Innendørsskytingen er godt i gang på vår innendørsbane i kjelleren på stod sykeheim. Innendørsbanen er åpen for treninger til følgende tider: Nybegynnere, Rekrutter og juniorer mandager og tirs dager fra kl.18:00

Seniorer og Veteraner tirsdager fra kl.18:00 (nybegynner er, rekrutter og juniorer vil bli prioritert først) Viser ellers til vår hjemmeside hvor man kan finne terminliste, resultater, oversikt pokalskytinger, års meldinger osv. Link til hjemmeside: https://dfsgrasrot. no/forr-skytterlag

Morten Nordtug

Årsmøtereferat Forr skytterlag

Forr skytterlag avviklet årsmøte den 19.11.2022. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter og det er behandlet 9 saker. Skytterlaget har denne

og jegerprøvekvelder. I tillegg er det arrangert 2 jakt feltskytinger. Det har vært stort oppmøte, og det ser ut til at Bjørdal skytebane er og blir en populær arena for elgjegere. Kvaliteten på skytingen til jegerne har bedret seg betraktelig med årene. Vinner av første runde av elgpokalen ble Håvard Dyrstad. Andre runde ble vunnet av Åge Johnsen. Edvard Ystgård ble vinner Svein Utgårds minneskyting. I samarbeid med Kjellerstua er det gitt tilbud om skyting til pensjonister og andre som aktivitet på tirsdagene. Fastsettelse av medlemskontingent, priser og avgifter: Ettersom laget har en tilfredsstillende økonomi ble det ikke gjort noen store endringer av medlemskontingenten, priser eller avgifter. Nytt f.o.m. 2023 er at det blir sendt ut sentral medlemskontingent fra Det frivillige skytter vesen. Valgene gikk greit unna. Noen endringer i Ungdomsut valget. Arbeidsutvalget. Styret har følgende sammen setning i 2023: Leder Odd Nordtug Nestleder Morten Nordtug Ungdomsutvalg Merete Haug Trenerutvalg Morten Nordtug Elgjegerutvalg Håkon Råde / Odin Ellingen Kasserer Magne Råde Når det gjelder øvrige valg så vil det komme på skytter lagets hjemmeside etter hvert https://dfsgrasrot.no/ forr-skytterlag . Der kommer også årsmeldinger fra utval gene, regnskapsutdrag og vinnere av pokaler og oversikt over lagmestrene. Innkommende forslag/saker Det ble vedtatt å sende inn forslag til ombudsmøtet om frivillig overgang til klasse 2 / KNE klasse. Terminlista legges ut på lagets hjemmeside når denne er klar. På tradisjonelt vis ble det servert kaffe og bløtkake. Det ble foretatt utdeling av premier og medaljer til seniorene. Rekruttene får sine premier ved en egen tilstelning. Det ble overrekt blomster til avtroppende medlem i ungdomsutvalget Magne Nordtug. Det ble også utdelt blomster til Lorents Skrattås, Magne Råde, Ingebrigt Haug, Merete Haug, Morten Nordtug og Odd Nordtug. Morten Nordtug

sesongen arrangert 4 stevner på samlagsnivå (2 åpent stevner Innendørs, Bølareinfelten og Bølareinstevnet Bane). 5 skyttere deltok på Landsskytterstevnet i Bodø, hvorav 2 i klasse V73, 1 i klasse V65 og 2 skyttere i klasse 2. Ellers varierende deltakelse på stevner innen samlaget. Skytterlaget er godt i gang med forberedelser til Landss kytterstevnet på Steinkjer i 2024. Fra Frifond er skytterlaget innvilget ett tilskudd på kr. 12872,- til bruk på rekruttering. Det har også siste året vært arrangert mange treninger/ stevner, men ikke alt for stort oppmøte. Gledelig å se at i det siste har tatt seg opp med flere ung dommer på treningskveldene til skytterlaget. Det er gledelig å konstatere at laget har en sunn økonomi. Det er også gledelig å se at det er bra oppmøte på jakt feltskytingene (20 skyttere første runde og 22 skyttere på andre runde). 5 skyttere deltok på landsskytterstevnet Bodø, hvorav 1 i klasse V65, 2 i klasse V73 og 2 i klasse 2. Vi kan vel si at Magne Råde var den som hadde best klaff under landsskytterstevnet med finale både på bane og felt og beger på bane, felt, stang og felthurtig. Magne skaut 97 i banefinalen i klasse 2 og endte til slutt på en 24. plass. I feltfinalen skaut Magne 9/6 og totalt 36/6 som holdt til en 13. plass i klasse 2. Kan også nevne at Odd Nordtug skaut finale 12/9 og totalt 41/9 som holdt til en 27. plass i klasse V73. Pokalkonkurransene Bane mellom Forr, Kvam og Snåsa endte med seier til Forr. Mange har oppnådd premie. Odd Nordtug er den som har deltatt i flest stevner, har de beste resultatene og som toner øverst på premielista. I regi av elgjegerutvalget er det arrangert 11 trenings-

Ponnigalskap i Skogtrøa

For mamma Marthe har det alltid vært hest. Første ride tur ble unnagjort i Martenshagen under martnaden da hun var tre år, og siden har det bare blitt mer hest. Der for synes hun at det er veldig gøy at hennes tre gutter, Kasper (16), Oliver (10) og Aksel (8) også har hesteinter essen. Familien eier nå fem hester, to shetlandsponnier, en gotlandsruss og to kaldblodstravere. Alle er aktive travhester. Guttene bruker ponniene i ponnitrav. Ponnitrav er Det Norske Travselskap sin rekrutteringsare na til travet. Barna kjører travløp etter samme reglement som i stortravet. For å kjøre ponniløp må man gå kurs for å vise at man er skikket til å håndtere en ponni i høy fart, samt at en kan reglene for kjøring i løpsbanen. Deretter avlegger man både teoretisk og praktisk eksamen, før en kan søke om ponnilisens. Ponnier finnes i mange størrelse, helt opp til en mankehøyde (mh) på 148 cm. De deles derfor inn i kategorier etter størrelse og løpene settes opp etter ponniens rekord og etter kategorier, der kat. A er de minste ponniene som Shetlandsponnier, Kat. B er de fleste Gotlandsrussene og Kat. C og D er større ponnier, som for eksempel Islandshester og Nordlandsh ester. Shetlandsponnier og Gotlandsruss er de mest vanlige rasene i ponnitravet. For å kjøre løp må man være minst 8 år og da kan en kjøre shettis ut det året man fyller 15 år. For å kjøre større kategorier, må man være minst 12 år. Man kan kjøre ponni helt til man blir 21 år, men ofte vil ungdommene over på stor hest når de blir 18 år og tar ut ordinær kuskelisens og mister dermed ponnilisensen. Ponnigalskapen startet i 2012 da Kasper fikk sine første ponnier. Etter hvert kom de i kontakt med ponnimiljøet på Nossum Travbane i Levanger og kuskelisensen for ponni ble tatt på våren i 2015. I starten kjørte han løp med shettisen Ingalill Beckham, en trygg og fin ponni som dessverre var mer glad i mat og det gode liv enn å løpe fort.. Chester S overtok derfor stafettpinnen og sammen radet de opp seire før Chester ble skadet og måtte gå over i pensjonistenes rekker. Russen Guldha gens Emrys kom etter hvert inn i familien og sammen tok de Kasper sin største seier i ponnikarrieren da de vant storløpet «Jämtlands Lilla Pris» på Østersundtravets

største løpsdag for året. Kasper har kjørt over 90 regis trerte ponniløp og nå han har også tatt rekruttlisens på stor hest. Han har allerede rukket å kjøre noen løp med stor hest, og allerede i sitt andre totoløp, tok han en sterk seier med familiens egen kaldblodstraver, Bekke Stjernen. Bror Oliver tok lisensen i 2021 og kjører løp med shet landsponniene Grace fra Hubertus og Remens Julie. I fjor kjørte også Kasper shetlandsponni og dette bød på mange herlige brødre dueller. Oliver og Grace tok sin første seier sammen like før jul i 2021 etter en hard op pløpskamp mot Kasper og Julie. Og det var ikke fritt for at lillebror lot storebror få høre at han var slått. Minstemann Aksel har

nettopp gått lisen skurs og kjørte opp til ponnilisensen like etter at han ble 8 år i høst. Men selv om han ikke har hatt lisens før nå, er ikke Aksel ukjent med å kjøre løp. Ponniløp kjøres både som registrerte løp på store totobaner og som lokalløp på mindre baner. Og på lokalk jøringer og heldager med ponniløp settes det ofte opp rekruttløp for de som ikke har tatt lisens enda. I disse

Aksel på skogstur med Grace

løpene kan en kjøre ponni med en hjelpekusk, eller man kan kjøre alene om ponninstruktørene anser kusken som erfaren nok. I disse løpene er det ikke vinnere og alle får lik premiering, men konkurranseinstinktet slår nok likevel hard inn iblant for Aksel. I sommer kjørte han rekruttløp og er veldig stolt av at han og Julie vant, tiltross for at han så mer bakover på hvor konkurrentene var enn hvor han skulle kjøre! Å ha hest er mye jobb, og alle guttene er med og tren er ponniene selv. De hjelper også til med stallarbeidet. Kasper er også med og trener de store hestene og er en erfaren hjelper på løpsdager. Ponnimiljøet er en stor familie og har det veldig gøy på løp både i egen region og på lengre reiser. Mange av Trønderekvipasjene reiser gjerne over til Sverige og starter der. Østersundtravet kjører heldager for ponni mange ganger i året og det er ofte opp mot et titalls trønderske ekvipasjer der. I som mer har Kasper og Oliver starta i både Østersund og på en mindre Svensk bane som heter Ammerå. I høst var de med på den årlige Trekampen til Det Norske Travselskap som ble arrangert på Momarken travbane på Mysen, der et lag fra hvert fylke i Norge konkurrerer i ponniløp, kahoot og ponniagility. Kasper, Oliver og lagvenninna Eli representerte Midt-Norge Nord og vant! Oliver og Grace vant sitt trekampløp, Kasper og hans russ Havanna, ble

Kasper vinner totoløp med vår egen Bekke Stjernen på Varig Orkla Arena

Made with FlippingBook - Online magazine maker