Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde sager 1779_II

■å vi

■ "■ ' N ; k U 4 # I •^ : 1 P

lif S' 6 j VI >

- *’ •■ •'4' '

T,

Made with