Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde sager 1779_II

83* KiøBcnhgvnffc nye Eftetretnimjer om/ærbeØagcr.

nerncé ø ft ffc , Øæber", ^vclfer, gorretnjgcr og gyflight* ber; om bc abffitUgc øunbhebébrønbeéSIatur og d irfn in g ; kn vibtløftig deffrivelfe af Øtaben gonbon, SlSeflrainffcr og ø o u jiv flrf mebinbhegrcbne/ bereé d ro c c /k v a rt c rc r, fye: fpi'taler, Kirfcr o. f. v .; af ganbeté probuf tcr, Æ^nbclog ^Ranufacturer; af Øøel>avncne og øfibéfartcn; gf bc of= fentligc dyguingcr og ganbgobfet;, og enbcligJ af Øevne, S 8 igl)t, ø iU y , portlanb, Scrfpi)', ©ncrfey, og be øvrk- gé mærfværbigfie cngelffe og' ffofffe^Øer;* d ^ n nærværcnbe ottchbe ^bgave 4c tneer enb Æfil’‘)B«lcn;forøget.,, og overalt ganffe omarbcibet. Efterfetningcn om gyr|tcnborømct ^^al* Uéer>viebnperc Slcifeco d ru g , meget fulbffænbigcre, lige* fom og om S)ccne 09 ©rcvffabcrne. SRange aufceligc gærbe i)ovc leveret dibrog til biffe goJJringer,, deéuben erc to ny, Karter over Engettanb'09'ø fk ia n b tilføjebe,;^^^^ •> © ib e 7 5 7 g in ie '22 jg « (teé FottC* 0 . 761 2 . 33 ««Stf fomme læé UagtfcmhCbv. 35 Bør pukhro ubclabeé, og i Øtebin for off'enåér læfcé ø e n d a r. ■ ø . 76 4 g. 3 7 ^ iflo v iffe »eftecrettiifTg læé w o c i f l tefterretning ber* om. g. 39 bør berom ubfletteé. ■ • / ’ 0 .7 9 4 . g. 25. legungé-Kunff læé legungéfunfl ø . 7 9 5 I g. 7. Sorte* leé S o rte ,. g. 17 . ber,for læf berfop ø . 796. g. 7 . Atimcrfning læé Affutetfhing." ” g / 1 4'^beHenbt'r^é fiert g. Ig . »Fmanuel læé tFmmmiuel g. '31. d^tiftlicfjcr læé A riftti(^ e s 0 .7 9 7 .g . 6 :S 3 Iorgentæé 5 S)lorgett* Ø .7 9 8 . g. 2 3 ! vilbe læé ville. ^ ,'■■ ■ v ■ .‘Mt • } ,;i: M . i *Cip. 48*: ,1 . • ' "■

, «f biffelætbejEftctretmnger ubgiveé ugenffjfl cct øtyKe , ^ »cb ® t 9 btc«b»trUngv yl;* ; 'T-, i . t'’ r' 4 . ■ ^ ^ . »ir)' > . ' ■ ; r ; - 'i

Made with