Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde sager 1779_II

!

K

g

t

f

f

f

e

t

K

f

n

i

n

g

t

t

om

6

l

«

t

H

a

g

e

r

f « . 3( a t I 7 7 9 »

g j ? c t » f u l t i f t Æ n l i i a t O l e g i f i e r .

3

t n & e t

Æ i« b e n t } a t o n , 5»9ft [) 9 i 9S>i’»&r«ne S&«r ( i n9, ^ofn^? I

Made with